Fotoğraf Tarihi

Fotoğrafçılık, zaman içinde önemli bir yolculuk yaparak, teknik yenilikler, sanatsal ifade biçimleri ve kültürel etkilerle zenginleşmiştir. Bu kategori, fotoğrafçılığın geçmişten günümüze kadar olan evrimini detaylı bir şekilde inceleyerek, bu sanatın ve bilimin nasıl geliştiğini gözler önüne serer. Bu içerikler, ilk fotoğrafın çekilmesinden dijital çağın başlamasına kadar olan süreci kapsar. Joseph Nicéphore Niépce, Louis Daguerre gibi öncü fotoğrafçıların çalışmalarından, Ansel Adams, Henri Cartier-Bresson gibi 20. yüzyılın ikonik fotoğrafçılarına kadar geniş bir yelpazede önemli isimler ve eserleri ele alınır. Bu bölümde, fotoğrafçılığın teknik gelişim sürecine de derinlemesine bakılır; daguerreyotipiden film kameralara, renkli fotoğrafçılığın doğuşundan dijital fotoğrafçılığa kadar uzanan geniş bir teknolojik spektrum incelenir.