Piktoryalizm: Fotoğrafta Resimsellik Akımı

Fotoğrafçılık, icadından bu yana sanat ve belgeleme arasındaki çizgiyi sürekli olarak yeniden çizmiş bir alandır. 19. yüzyılın ortalarında başlayan bu yolculuk, teknolojik ilerlemelerin ve estetik anlayışların evrimleştiği bir süreçte, birbirinden farklı pek çok akımı beraberinde getirdi. Geleneksel gerçekçilikten uzaklaşan, Dadaizm ve Sürrealizm gibi avangard akımlar; görünen dünyayı olduğu gibi yansıtmaktan ziyade, subjektif gerçeklik ve bilinçaltının derinliklerini keşfetmeyi amaçladılar. Bu akımlar, fotoğrafçılığı sadece anı yakalayan mekanik bir süreç olmanın ötesine taşıyarak, ona bireysel yorum ve anlatımın gücünü kazandırdılar.

Bu zengin tarihsel ve sanatsal arka planın bir parçası olarak, Piktoryalizm, fotoğrafçılıkta belirgin bir dönemeç noktası oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bu akım, fotoğrafın sadece objektif gerçekliği yansıtmakla kalmayıp, resim sanatındaki gibi estetik bir ifade aracı olabileceğini savundu. Piktoryalistler, görüntülerini bilinçli olarak sanat eseri haline getirmek için çeşitli teknikler kullandılar; yumuşatılmış detaylar, bulanıklaştırılmış hatlar ve dramatik ışık kullanımı ile adeta bir ressamın tuvaline dönüştürdüler. Bu yaklaşım, fotoğrafçılığın sadece teknik bir beceri olmadığını, aynı zamanda sanatsal vizyon ve duyarlılık gerektiren bir sanat formu olduğunu göstermekteydi. Piktoryalizm, fotoğrafı, resimsel ifadenin ve duygusal derinliğin bir aracı olarak öne çıkararak, görüntülerin sadece gördüklerimiz olmadığını, hissettiklerimizi de yansıtabileceğini vurgulayan güçlü bir miras bıraktı.

Piktoryalizm Nedir?

Piktoryalizm, fotoğrafçılıkta 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar süren ve fotoğrafların resimsel sanatlar gibi algılanması gerektiğini savunan bir akımdır. Bu dönem, fotoğrafçılığın sanat olarak kabul edilmesi için mücadele eden bir dönemdi ve fotoğrafçılar, geleneksel resim teknikleri ve estetik anlayışını fotoğraflarına uygulayarak, bu sanat formunun sanatsal ifade ve yaratıcılıkla dolu olduğunu kanıtlamaya çalıştılar.

Annie Brigman, Soul of the Blasted Pine, 1908

Piktoryalist fotoğrafçılar, görüntüleri bilinçli olarak bulanıklaştırmak, yumuşatmak ve bazen de resimsel efektler veya doku eklemek için çeşitli teknikler kullanırlardı. Bu efektler, lenslerle oynayarak, özel baskı teknikleri kullanarak veya fotoğrafın kendisi üzerinde çalışarak elde edilirdi. Amacı, fotoğrafın gerçekçi, belgesel niteliğinden ziyade, duygusal veya sanatsal bir ifade taşımasını sağlamaktı.

Piktoryalist hareket, sanat fotoğrafçılığının gelişiminde önemli bir rol oynadı ve fotoğrafın sadece teknik bir araç olmadığını, aynı zamanda bir sanatçının duygularını, düşüncelerini ve vizyonunu ifade edebileceği bir araç olduğunu vurguladı. Bu akım, zamanla Modernizm’e ve daha sonra da fotoğrafçılığın diğer çağdaş formlarına yerini bıraktı, ancak fotoğrafçılık sanatının algılanışını ve uygulanışını derinden etkiledi.

Piktoryalizmin Dönüm Noktaları

Piktoryalizm, fotoğrafçılık tarihinde önemli bir yer tutar ve bu hareketin gelişimi birkaç önemli dönüm noktası ve tarihle işaretlenmiştir. Fotoğrafın sanat olarak kabul edilmesine yönelik atılımların ve estetik anlayışının evrimleşmesinin bir parçası olan bu hareket, fotoğrafçılıkta yeni bir dönemi temsil eder.

Rejlander, Hayatın İki Yolu
 1. Kökleri ve Başlangıç (1880’ler): Piktoryalizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde, fotoğrafçılığın sadece mekanik bir süreç olmadığı, aynı zamanda sanatsal ifade ve yaratıcılık gerektiren bir alan olduğu fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu dönem, fotoğrafçılığın sanat dünyası içindeki yerini sağlamlaştırma çabalarıyla karakterize edilir.
 2. Fotoğrafçı Derneklerinin Kurulması (1890’lar): Piktoryalist hareket, çeşitli uluslararası fotoğrafçılık kulüpleri ve derneklerinin kurulmasıyla ivme kazandı. Örneğin, “The Linked Ring” (Birleşik Halka) 1892’de İngiltere’de kuruldu ve bu grup, fotoğrafçılığın sanatsal potansiyelini teşvik etti. Benzer şekilde, Amerika’da “Photo-Secession” grubu 1902’de Alfred Stieglitz tarafından kuruldu ve Amerikan fotoğrafçılığında sanatsal yeniliği destekleme misyonunu üstlendi.
 3. Dergiler ve Sergiler (1900’lerin başı): Piktoryalist fotoğrafçılar, düşüncelerini ve eserlerini yaymak için dergiler çıkardılar ve sergiler düzenlediler. Alfred Stieglitz’in ünlü dergisi “Camera Work” bu dönemde önemli bir yayın oldu. Ayrıca, bu dönemde düzenlenen birçok sergi, fotoğrafın sanat olarak kabul edilmesine yardımcı oldu.
 4. Hareketin Sonu ve Modernizme Geçiş (1920’ler): I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Piktoryalizm yavaş yavaş popülaritesini kaybetmeye başladı ve daha soyut ve deneysel tekniklerin ön plana çıktığı modernist fotoğrafçılık akımları yükselişe geçti. Bu dönemde fotoğrafçılar, daha keskin, temiz çizgilere ve gerçekçiliğe yönelik bir tarz benimseyerek, Piktoryalist estetiğin ötesine geçtiler.

Piktoryalizm, fotoğrafçılık sanatının gelişiminde belirleyici bir rol oynamış ve sonraki nesiller üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Fotoğrafın resimsel bir sanat formu olarak kabul edilmesi yönündeki bu erken çabalar, bugün hala bu sanat dalının anlayış ve pratiğini şekillendirmeye devam etmektedir.

Önemli Piktoryalist Fotoğrafçılar


Piktoryalizm, fotoğrafın sanat dünyasındaki yerini yeniden tanımlayan bir hareketti ve bu sürecin bir parçası olarak birçok önemli fotoğrafçı, estetik anlayışları ve teknik yenilikleriyle sanat tarihinde kendilerine özel bir yer edindi. İşte bu dönemin öne çıkan 10 fotoğrafçısı ve onların katkıları:

Fading Away, Henry Peach Robinson, 1858

Henry Peach Robinson

Robinson, kompozit fotoğraflarının öncüsü olarak kabul edilir. En ünlü eseri “Fading Away” (Solup Giden), tüberkülozun yol açtığı bir ölümü betimler ve bu görüntüyü oluşturmak için birden çok negatif kullanılarak yapılan dikkat çekici bir kompozit fotoğraftır. Robinson, fotoğrafın duygusal anlatım gücünü ortaya çıkaran bir sanatçı olarak kabul edilir.

Oscar Gustave Rejlander

Oscar Gustave Rejlander, Piktoryalizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilir ve fotoğrafçılığın “Yüksek Sanat” olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Rejlander, 19. yüzyılın ortalarında çalışmalar yapmış ve özellikle kompozit fotoğraf tekniğindeki yenilikleriyle tanınır. Bu teknik, birden çok negatifi birleştirerek tek bir görüntü oluşturur ve bu sayede fotoğrafçı, gerçekte var olmayan sahneleri yaratabilir.

Rejlander’in en bilinen eseri “The Two Ways of Life” (Hayatın İki Yolu) adını taşır. Bu eser, 30’dan fazla ayrı negatifin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve döneminin en karmaşık fotoğraf çalışmalarından biri olarak kabul edilmiştir. “The Two Ways of Life”, ahlaki bir alegori sunar ve genç bir adamın iki farklı yaşam yolundan birini seçmesini gösterir: erdem ve ahlaksızlık. Bu eser, Victoria dönemi toplumunda tartışmalara yol açmış olsa da, fotoğrafın bir sanat formu olarak nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Julia Margaret Cameron

Cameron, portre fotoğrafçılığında kendine has bir üslup geliştirdi ve özellikle kadın portreleriyle tanındı. Onun sanatı, odak dışı ve aydınlatma kullanımıyla dikkat çekiciydi, bu da subjektif ifade ve duygusal derinliği vurgulayan görüntüler yaratıyordu.

Alfred Stieglitz

Stieglitz, modern sanatın ve fotoğrafın tanıtılmasında öncü bir rol oynadı. “Photo-Secession” hareketinin lideri olarak, fotoğrafın sanat olarak kabul edilmesini sağlamak için çalıştı. Ayrıca, dönemin önde gelen sanatçılarının eserlerini sergileyen ve tanıtan “291” adlı ünlü bir galerinin de kurucusuydu.

The Net Mender, Alfred Stieglitz, 1894

Edward Steichen

Steichen, fotoğrafçılıkta çığır açan bir figürdü ve Stieglitz ile yakın çalışmalar yaptı. Hem moda hem de savaş fotoğrafçılığı yaparak, fotoğrafın farklı yönlerini keşfetti. Ayrıca, fotoğrafçılığı kitlesel bir sanat formu olarak tanıtma çabalarıyla da tanınır.

Robert Demachy

Demachy, özellikle “gum bichromate” baskı tekniğine yaptığı katkılarla tanınır. Bu teknik, sanatçının görüntü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor ve resimsi efektler yaratıyordu. Demachy’nin çalışmaları, fotoğrafın bir sanat formu olarak esnekliğini ve potansiyelini gösterdi.

Frank Eugene

Eugene, fotoğrafçılığa benzersiz bir sanatsal yaklaşım getirdi. Fotoğraflarını çoğunlukla doğrudan negatif üzerinde kazıma yaparak manipüle ederdi. Bu, her bir eserine özgün bir dokunuş ve etkileyici bir görsel stil kazandırdı.

Gertrude Käsebier

Käsebier, özellikle kadınların ve aile yaşamının duygusal portrelerini yapmasıyla tanındı. Onun fotoğrafları, döneminin cinsiyet normlarına ve kadının toplumdaki yerine dair güçlü bir yorum sundu.

Clarence H. White

White, Piktoryalizm hareketinin önemli bir üyesiydi ve fotoğraf eğitimine önemli katkılarda bulundu. Stilistik olarak, basit güzellik ve zarif kompozisyonlarıyla tanınıyordu ve teknik ustalığı, birçok takipçi ve öğrenciye ilham verdi.

Alvin Langdon Coburn

Coburn, fotoğrafçılıkta yenilikçi bir isimdi ve “vortografi” olarak bilinen deneysel bir teknik geliştirdi. Çalışmaları genellikle soyutlama ve form üzerine odaklanarak, fotoğrafın görsel sınırlarını zorladı.

Alvin Langdon Coburn, Vortograph, 1917

F. Holland Day

Day, dini ve mitolojik temalarla ilgilenen bir fotoğrafçıydı ve bu konuları dramatik ve stilize bir biçimde ele alırdı. Ayrıca, fotoğrafın sanat dünyasındaki yerini savunan ve tanıtan önemli bir figürdü.

George Davison

Davison, “The Onion Field” adlı eseriyle tanınır; bu eser, odak dışı bir teknik kullanarak, doğrudan görüntü yerine duygusal bir hikaye anlatımına odaklanır. Davison, basit günlük sahneleri romantik ve duygusal bir biçimde yeniden yorumlama konusundaki yeteneğiyle bilinir.

Heinrich Kühn

Kühn, özellikle ortokromatik film üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir fotoğrafçı ve bilim insanıydı. Sanatsal fotoğraflarındaki yumuşak odak ve tonlama, Piktoryalist estetiğin mükemmel örneklerinden bazılarıdır.

Emma Justine Farnsworth

Farnsworth, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında aktif olan bir Amerikalı fotoğrafçıydı. Yapıtlarında sıklıkla doğal elementleri ve pastoral sahneleri kullanarak, Piktoryalist estetiğin romantik yönlerini vurgulardı.

Rudolf Eickemeyer Jr.

Eickemeyer, özellikle portre ve manzara fotoğrafçılığında başarılı çalışmalar yapmış bir Piktoryalisttir. Yumuşak odaklı ve şiirsel fotoğrafları, bu dönemin tipik stilistik özelliklerini yansıtır.

Anne Brigman

Brigman, özellikle çıplak dış mekan portreleriyle tanınır. Onun cesur ve ilerici eserleri, kadın bedeni ve doğa arasındaki ilişkiyi keşfederken, aynı zamanda dönemin cinsiyet sınırlarını da zorluyordu.

Bu fotoğrafçılar, Piktoryalizm hareketinin çeşitli yönlerini temsil eder ve her biri, fotoğrafın sanatsal potansiyelini keşfetmek ve genişletmek için kendi benzersiz tekniklerini ve vizyonlarını kullandı. Bu sanatçıların çalışmaları, fotoğrafın sadece belgesel bir araç olmadığını, aynı zamanda duygusal ve estetik derinlik taşıyabilecek bir sanat formu olduğunu gösterdi.

Modernizme Geçiş

Piktoryalizm, 20. yüzyılın başlarında fotoğrafçılıkta hakim olan estetik anlayıştı; ancak teknolojik, toplumsal ve kültürel değişimler, sanatçıları ve fotoğrafçıları yeni ifade biçimlerine yönlendirdi. I. Dünya Savaşı’nın getirdiği toplumsal yıkımlar, sanatta gerçekçilik arayışını tetikledi ve fotoğrafçılıkta da bu yönde bir eğilim başladı. Piktoryalizmin subjektif doğası ve manipülatif teknikleri, gerçeğin doğrudan yansıması olarak görülmeye başlanan bir fotoğraf anlayışı karşısında eleştirilere maruz kaldı.

Doğrudan Fotoğrafçılık (Straight Photography)

1920’ler ve 1930’lar, fotoğrafçılıkta “Doğrudan Fotoğrafçılık” veya “Straight Photography” olarak bilinen bir akımın yükselişine tanık oldu. Bu akım, fotoğrafın kendine özgü niteliklerine vurgu yaparak, görüntülerin manipüle edilmeden, yani kamera ile çekilen sahnenin doğrudan ve değiştirilmeden basılmasını savundu. Piktoryalist tekniklere ve sübjektif yorumlara tepki olarak doğan bu yaklaşım, fotoğrafın nesnelliğine ve belge niteliğine vurgu yaptı.

Anahtar Figürler ve Etkileri

Alfred Stieglitz, bir zamanlar Piktoryalizmin savunucularından biri olmasına rağmen, daha sonra Straight Photography akımının öncülerinden biri haline geldi. Diğer önemli isimler arasında Paul Strand, Ansel Adams ve Edward Weston gibi sanatçılar bulunuyordu. Bu fotoğrafçılar, objektif gerçeği yansıtan, net ve detaylı görüntüler üreterek, fotoğrafın kendi sanatsal değerini savundular.

Özellikle Weston ve Strand, objelerin ve manzaraların içsel güzelliklerini vurgulayan çalışmalarıyla tanınırlar. Onların bu yaklaşımı, fotoğrafın manipülasyon gerektirmeden de estetik değere sahip olabileceğini gösterdi.

20. Yüzyıl ve Sonrasında Fotoğrafta Resimsellik

 1. ve 21. yüzyıllarda, Piktoryalizm doğrudan etkili bir akım olmaktan çıksa da, izleri ve etkileri fotoğrafçılık ve genel olarak görsel sanatlar üzerinde belirgin bir şekilde görülmeye devam etti. Bu dönemlerde, Piktoryalizmin etkisi çeşitli şekillerde ortaya çıktı:

20. Yüzyıl: Yeniden Değerlendirme ve Adaptasyon

 1. Soyut Düşünce ve Deneysellik: Piktoryalizmin fotoğraftaki sanatsal müdahale anlayışı, 20. yüzyılın ortalarında ve sonlarında, özellikle soyut fotoğrafçılık ve deneysel tekniklerde kendini gösterdi. Sanatçılar, görüntü üzerindeki kontrolü ve yaratıcı ifadeyi keşfetmeye devam ettiler.
 2. Reklam ve Moda Fotoğrafçılığı: Piktoryalizmin estetiği, reklam ve moda fotoğrafçılığına da sıçradı. Bu alanlarda çalışan fotoğrafçılar, rüya gibi, duygusal veya fantastik görüntüler yaratmak için piktoryalist tekniklerden esinlendi.
 3. Sanat Fotoğrafçılığı: Sanat dünyasında, Piktoryalizm, fotoğrafın bir sanat formu olarak kabul edilmesine yardımcı olan bir geçmiş olarak kaldı. 20. yüzyılın sonlarında, bu, sanat fotoğrafçılığında yeni deneyselliklere ve konseptüel yaklaşımlara ilham verdi.

21. Yüzyıl: Dijital Çağda Piktoryalizmin Mirası

 1. Dijital Manipülasyon ve Post-Prodüksiyon: Dijital fotoğrafçılığın yükselişi, sanatçılara görüntüleri manipüle etme ve düzenleme konusunda daha önce hayal dahi edilemeyecek olanaklar sundu. Piktoryalistlerin elde etmeye çalıştığı etkiler, Photoshop gibi araçlarla kolayca elde edilebiliyor, böylece modern piktoryalist ifadeler ortaya çıkıyor.
 2. Sosyal Medya ve Fotoğraf Paylaşımı: Instagram gibi platformlar, kullanıcılara fotoğraflarını filtreler ve efektler kullanarak düzenleme fırsatı sunar. Bu, günlük fotoğrafların bile bir tür piktoryalist estetikle sunulmasına olanak tanır.
 3. Kavramsal ve Görsel Sanatlar: Piktoryalizmin etkisi, modern görsel sanatlar ve konseptüel fotoğraf projelerinde de görülür. Sanatçılar, görüntüler üzerindeki yaratıcı kontrolü sürdürürken, aynı zamanda piktoryalist temaları ve teknikleri modern bağlamlarda yeniden yorumluyor.

Genel olarak, Piktoryalizm, fotoğrafçılık pratiğinde ve estetiğinde derin ve kalıcı bir etki bıraktı. Her ne kadar teknoloji ve kültürel zevkler değişse de, Piktoryalizmin vurguladığı görüntüler üzerindeki sanatsal kontrol ve yaratıcı ifade arzusu, 20. ve 21. yüzyıllarda da sanatçılar ve fotoğrafçılar için önemini korumaya devam etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Drone Çeşitleri: 6+ Popüler Drone Türü
selective focus photography of gray and black quadcopter drone

Drone Çeşitleri: 6+ Popüler Drone Türü

İnsansız hava araçları olarak da bilinen dronlar, çeşitli tasarımlarda ve

Sonraki
İlk Fotoğraf, İlk Dijital Fotoğraf, Renkli Fotoğraf, Selfie

İlk Fotoğraf, İlk Dijital Fotoğraf, Renkli Fotoğraf, Selfie

Çekilen ilk fotoğraftan itibaren fotoğrafçılık, insanlık tarihinin en büyüleyici