a black and white photo of a building with a sign that says bauhau

Bauhaus, Yeni Görüş ve Yeni Nesnellik Fotoğraf Akımları

Bauhaus, Yeni Görüş (Neue Optik veya New Vision) ve Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit) 20. yüzyılın erken dönemlerinde ortaya çıkan ve her biri fotoğrafçılığı farklı şekillerde etkileyen akımlardır. Bu hareketler, fotoğrafın sanatsal bir ifade biçimi olarak kabul edilmesinde kritik rol oynamıştır. Aşağıda, her birinin fotoğrafçılık üzerindeki etkisini inceleyelim:

 1. Bauhaus Fotoğrafçılığı:
  • Özgün Estetik ve Teknikler: Bauhaus hareketi, fotoğrafçılıkta deneysellik ve yenilikçiliği teşvik etti. Yeni kamera açıları, asimetrik kompozisyonlar ve fotoğrafın kurgulanması gibi teknikler, fotoğrafın sanatsal potansiyelini göstermek için kullanıldı.
  • Form ve Fonksiyon Birliği: Bauhaus, fotoğrafçılığın sadece sanat yapmak için değil, aynı zamanda iletişim, reklamcılık ve endüstriyel tasarım alanlarında da bir araç olarak kullanılabileceğini savundu. Fotoğrafların estetik değeri, içerik ve amacıyla dengelenmelidir.
  • Disiplinlerarası Yaklaşım: Bauhaus, çeşitli sanatsal disiplinleri bir araya getirerek, fotoğrafçılığın diğer sanat formları ve tasarım pratiği ile entegrasyonunu teşvik etti.
 2. Yeni Görüş (New Vision) Fotoğrafçılığı:
  • Yenilikçi Perspektifler: Yeni Görüş fotoğrafçıları, geleneksel perspektif anlayışlarını yıkmak için aşırı kamera açıları, yakın çekimler ve görsel soyutlamalar gibi teknikleri benimsedi. Bu, izleyiciye alışılmadık ve yeni görünümler sunarak görsel deneyimin yeniden değerlendirilmesini sağladı.
  • Teknolojinin Rolü: Bu hareket, fotoğrafçılıkta teknolojinin rolünü önemsiyordu. Gelişmiş kameralar ve lensler sayesinde, fotoğrafçılar gerçekliği yeni ve deneysel yollarla yakalayabildi.
  • Günlük Hayatın Dönüşümü: Yeni Görüş, günlük nesnelerin ve sahnelerin fotoğraflar aracılığıyla nasıl dönüştürülebileceğini ve yeni anlamlar kazanabileceğini inceledi.
 3. Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit) Fotoğrafçılığı:
  • Objektif Gerçekçilik: Yeni Nesnellik hareketi, sübjektivizmin ve duygusallığın aksine, objektif ve duygusal olmayan bir yaklaşımı benimsedi. Bu, fotoğrafçılıkta nesnel gerçekliğin ve açık bir biçimde sunulan gerçeklerin vurgulanmasına yol açtı.
  • Sosyal ve Politik Eleştiri: Fotoğrafçılar, toplumsal adaletsizlikler, savaşın yıkımı ve ekonomik zorluklar gibi konuları belgeleyerek, toplumsal eleştiri ve farkındalık yaratmayı amaçladı. Bu görüntüler, izleyiciyi rahatsız etme ve toplumsal değişime teşvik etme amacı güttü.
  • Estetikten Kaçınma: Yeni Nesnellik, güzellik veya duygusal çekicilik arayışından ziyade, konuların olduğu gibi gösterilmesine odaklandı. Bu, estetik kaygıların azaltılmasına ve fotoğrafların daha dürüst ve doğrudan bir iletişim aracı haline gelmesine olanak sağladı.
a building with a sign on the side of it

Her biri, fotoğrafçılığın sanatsal, kültürel ve toplumsal işlevlerine kendi benzersiz yaklaşımlarını getirdi. Bauhaus, sanat ve teknolojinin entegrasyonunu savunurken, Yeni Görüş, görsel algı ve teknolojinin sınırlarını zorladı. Yeni Nesnellik ise, sanatın toplumsal eleştiri ve gerçekçilik aracı olarak gücünü vurguladı. Bu fotoğraf akımları, fotoğrafçılığın sanat olarak rolünü ve potansiyelini genişletmeye yardımcı oldu.

Akımların Önde Gelen Sanatçıları

Bauhaus, Yeni Görüş (Neue Optik) ve Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit) fotoğrafçılık akımlarının her biri, kendine özgü tarzları ve teknikleriyle öne çıkan çeşitli sanatçıları bünyesinde barındırmıştır. İşte her bir akımın önde gelen isimleri:

 1. Bauhaus:
  • László Moholy-Nagy: Bauhaus’un öğretmenlerinden biri olan Moholy-Nagy, fotoğrafçılık ve tipografi alanında deneysel çalışmalarıyla tanınır. “Işık-Uzay Modülatörü” gibi eserleri ve fotoğraf üzerine yazıları, deneysel fotoğrafçılığın ve fotoğrafın sanatsal bir medyum olarak kullanımının sınırlarını zorlamıştır.
  • Walter Peterhans: Bauhaus’ta fotoğraf dersleri veren Peterhans, öğrencilerine teknik mükemmeliyet ve kompozisyon hakkında değerli bilgiler verdi. Onun yaklaşımı, fotoğrafın objektif bir dil olarak kullanımına vurgu yapıyordu.
 2. Yeni Görüş (Neue Optik):
  • László Moholy-Nagy: Moholy-Nagy, Yeni Görüş hareketinin de önde gelen figürlerindendi. Fotoğrafçılık ve kamera çalışmalarındaki yenilikçi kullanımları, alışılagelmiş görsel deneyimlerin ötesine geçerek, izleyicinin perspektifini dönüştürmeyi amaçladı. O, fotoğraf ve filmde deneysellik ile oynayarak, optik ve mekansal algının yeni formlarını keşfetmişti.
  • Elsa Thiemann: Bauhaus hareketi ile bağlantılı bir Alman fotoğrafçı ve grafik tasarımcısıydı. Bauhaus’un özgün yaklaşımlarını ve prensiplerini benimseyerek kendi sanatsal ifadesini geliştirdi. Yeni Görüş akımının etkisinde önemli eserler sunmuştur.
  • Albert Renger-Patzsch: Renger-Patzsch, objektif ve duygudan arındırılmış fotoğrafçılık tarzıyla tanınır. “Dünyanın Güzelliği” (Die Welt ist schön) adlı eseri, makro ve mikro perspektifler arasındaki ilişkiyi keşfeder.
  • André Kertész: Kertész’in çalışmaları, günlük yaşamdan alınan sıradan anları dönüştürmekle tanınır. Paris’teki dönemi boyunca yaptığı çığır açan sokak fotoğrafları ve rastgele yakaladığı anlar, bu hareketin temelini oluşturur.
 3. Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit):
  • August Sander: “İnsanların Yüz Yılı” (Menschen des 20. Jahrhunderts) adlı projesiyle tanınan Sander, toplumun çeşitli kesimlerinden insanların portrelerini çekerek, Weimar Cumhuriyeti Almanyası’nın kapsamlı bir sosyal belgeselini oluşturdu.
  • Otto Dix ve George Grosz: Aslında ressamlar olan Dix ve Grosz, Yeni Nesnellik hareketinin sert eleştirel tarzını benimsemişlerdi. Toplumsal adaletsizlikleri ve Weimar dönemi Almanyası’nın zorluklarını vurgulayan eserleri, fotoğrafçılıkta da etkili oldu ve bu hareketin sanatçıları üzerinde etki bıraktı.

László Moholy-Nagy, özellikle Bauhaus ve Yeni Görüş hareketleri arasında bir köprü görevi görmüştür. Her iki alanda da yaptığı yenilikçi çalışmalar, 20. yüzyılın görsel sanatlarında belirleyici olmuştur.

Bauhaus Akımı ve Fotoğrafçılık Üzerinde Etkisi

Bauhaus, 20. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan ve mimarlık, sanat ve tasarım dünyasında devrim yaratan bir okul ve hareketti. Bauhaus hareketi, sanat ve endüstriyel tasarımı bütünleştirmeyi, zanaatkarlık ile üretimi birleştirmeyi ve herkes için işlevsel, erişilebilir ve estetik açıdan hoş ürünler yaratmayı hedefliyordu.

Bauhaus hareketinin fotoğrafçılık üzerindeki etkisi, bu disiplinin de benzer ilkeler etrafında şekillenmesine neden oldu. Bauhaus fotoğrafçılığı, genellikle şu özellikleri taşıyordu:

 1. Form ve Fonksiyon: Bauhaus, ‘form follows function’ yani ‘form, işlevi izler’ prensibini benimsedi. Bu, fotoğrafçılıkta da yansıtıldı; her bir görüntü, belirli bir amacı iletilmek ve basit, anlaşılır bir mesaj sunmak için titizlikle düşünüldü.
 2. Geometrik ve Soyut Kompozisyon: Bauhaus fotoğrafçılığı genellikle dikkat çekici geometrik şekiller ve güçlü, temiz çizgiler kullanır. Ayrıca, soyutlama ve deneysellik, görüntülerin genelinde belirleyici rol oynar.
 3. Yeni Perspektifler ve Kamera Açıları: Bauhaus fotoğrafçıları sıklıkla alışılmadık açılardan çekim yaparak konularını yeni ve sıra dışı yollarla sunardı. Bu, özellikle mimari ve endüstriyel konularda çekilen fotoğraflarda görülür.
 4. Teknoloji ve Malzemenin Kullanımı: Gelişen teknolojinin ve yeni materyallerin kullanımı, fotoğrafçılığın nasıl gerçekleştirildiği ve sunulduğu konusunda deneysel yaklaşımları teşvik etti. Bauhaus fotoğrafçıları, ışığı, gölgeyi ve malzemeyi vurgulamak için yeni teknikler denediler.

Bauhaus’un etkisi, Laszlo Moholy-Nagy, Walter Peterhans ve diğerlerinin çalışmaları gibi öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projeler yoluyla fotoğrafçılık dünyasına yayıldı. Bauhaus fotoğrafçılığı, daha sonra gelen fotoğrafçılık stilleri ve modern sanat üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Bu hareket, görsel anlatımın sadeleştirilmesi ve endüstriyel çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarım ve sanatın uyumlaştırılması yönündeki vurgusuyla hatırlanır.

Yeni Görüş Fotoğraf Akımı (Neue Optik)

“Yeni Görüş” (Almanca’da “Neue Optik” veya “New Vision” olarak da bilinir), 1920’lerin sonlarından 1930’lara kadar süren bir fotoğrafçılık hareketiydi. Bu akım, özellikle Bauhaus hareketiyle ilişkilendirilir ve genellikle László Moholy-Nagy’nin çalışmalarıyla özdeşleştirilir, ki o bu terimi fotoğraf ve kamera sanatlarına dair radikal yaklaşımlarını tanımlamak için kullanmıştır.

Karnaval maskeleri veya üç dilimlenmiş soğan , Elsa Thiemann , 1930’lar

“Yeni Görüş” fotoğrafçılığının temel özellikleri şunlardır:

 1. Deneysel Kamera Açıları: Bu hareket, alışılmadık perspektifler ve dramatik kamera açıları kullanarak görülen dünyayı yeniden şekillendirmeyi amaçladı. Fotoğrafçılar genellikle kuş bakışı veya kurbağa perspektifi gibi aşırı açılardan çekim yaparak, günlük nesneleri ve sahneleri yabancılaştırdılar ve yeni bir şekilde sunarak izleyicinin bu nesnelere ve sahnelerelere olan bakış açısını değiştirdiler.
 2. Geometrik Formlar ve Güçlü Kontrast: “Yeni Görüş”, basit geometrik şekiller ve çarpıcı görsel kontrastlar kullanarak görüntülerde soyutlama yarattı. Gölgeler, ışık paternleri ve sıradan nesneler, estetik bir kompozisyon oluşturmak için bir araya getirildi.
 3. Hareketin Yakalanması: Yeni teknolojiler ve teknikler, hareketin fotoğraflarda dondurulmasını ve böylece dinamizm, hız ve çağdaş yaşamın enerjisinin vurgulanmasını mümkün kıldı. Bu, endüstriyel büyümenin ve modernitenin bir kutlaması olarak da görülebilir.
 4. Fotomontaj ve Diğer Deneysel Teknikler: “Yeni Görüş” fotoğrafçıları, görüntülerini manipüle etmek için fotomontaj, çift pozlama ve ters çevirme gibi teknikler kullanarak görsel gerçekliği dönüştürdüler. Bu teknikler, sanatsal ifadeyi genişletmek ve izleyiciyi şaşırtmak için kullanıldı.
 5. Sosyal ve Endüstriyel Eleştiri: Bazı durumlarda, bu tür fotoğraflar, modern toplum ve endüstriyel ilerlemenin eleştirel bir incelemesini sunar. Sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği değişiklikler, çoğu zaman bu görüntüler aracılığıyla sorgulandı veya vurgulandı.

“Yeni Görüş” fotoğrafçılığı, fotoğrafın sadece belgesel bir araç olmadığını, aynı zamanda sanatsal ve toplumsal bir dil olarak kullanılabileceğini savundu. Bu hareket, modern fotoğrafçılık üzerinde derin bir etki bıraktı ve fotoğrafın algılanma şeklini dönüştürerek, fotoğrafçılığın geleceğini şekillendiren çok sayıda yeni teknik ve yaklaşımın önünü açtı.

Yeni Görüş ve Bauhaus neden farklı akımlar olarak kabul ediliyor?

Bauhaus ve Yeni Görüş, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve modern sanat ile tasarım dünyasını etkileyen iki ayrı harekettir. Her ikisi de benzer dönemlerde ve bazen iç içe geçmiş kontekstlerde gelişmiş olsa da, kendilerine özgü felsefeleri ve metodolojileri ile tanınırlar. İki hareket arasındaki temel farklılıklar şunlardır:

 1. Felsefi ve Eğitimsel Yapı:
  • Bauhaus, sanat, zanaat ve teknolojinin birleşimi üzerine kurulu kapsamlı bir eğitim felsefesi ve metodolojisine dayanıyordu. Walter Gropius tarafından kurulan Bauhaus okulu, çeşitli sanat ve tasarım disiplinlerini bir araya getirerek, toplumda sanatın ve tasarımın rolünü dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bauhaus, multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek, objelerin ve yapıların işlevsel, erişilebilir ve estetik açıdan zarif olmasını savundu.
  • Yeni Görüş, özellikle László Moholy-Nagy gibi figürler tarafından savunulan, fotoğrafçılıkta bir devrimdi. Bu hareket, fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayarak ve kameranın objektifinin ötesine geçerek görsel gerçekliği yeniden yorumlama üzerine odaklandı. Yeni Görüş, alışılmadık perspektifler, deneysel kamera teknikleri ve görüntü manipülasyonu yoluyla fotoğrafçılığın görsel dilini genişletmeyi hedefledi.
 2. Uygulama Alanları ve Teknikler:
  • Bauhaus Fotoğraf Akımı, daha geniş Bauhaus ideallerinin bir parçası olarak, objektifliği ve formun işlevi takip etmesini vurgulayan bir yaklaşım benimsedi. Bu, mimari, sanat ve endüstriyel tasarım uygulamaları arasında bir süreklilik ve tutarlılık sağlamak için yapıldı.
  • Yeni Görüş, fotoğrafçılıkta radikal deneysellik ve yeniliği temsil etti. Kamera açıları, ışık ve gölge kullanımı, fotomontaj, çift pozlama gibi tekniklerle, bu hareket fotoğrafların sadece gerçekliği belgelemekle kalmayıp aynı zamanda subjektif ve soyut ifadeler oluşturabileceğini savundu.
 3. Hedefler ve Etkiler:
  • Bauhaus, genel olarak toplumun estetik bilincini ve günlük yaşamdaki sanatın ve tasarımın kalitesini yükseltmeyi hedefliyordu. Bu, standardizasyon, modülerlik ve tasarımın demokratikleştirilmesi yoluyla erişilebilirlik ve işlevselliği vurgulayarak yapıldı.
  • Yeni Görüş, fotoğrafçılığın kendine özgü bir sanat formu olarak kabul edilmesini teşvik etti ve bu süreçte, fotoğrafın sadece belgelendirme aracı olarak görülmesinin ötesine geçmeyi hedefledi. Bu hareket, fotoğrafın duygusal, psikolojik ve estetik yönlerini keşfetmeye odaklandı.

Her iki hareket de modernizmin önemli yönlerini temsil ediyor olsa da, farklı yaklaşımları ve hedefleri nedeniyle ayrı akımlar olarak kabul edilirler. Bauhaus’un kapsamlı, disiplinler arası sanat ve tasarım anlayışı ile Yeni Görüş’ün fotoğrafçılığa odaklanmış, deneysel ve yenilikçi doğası, bu iki hareketin birbirinden ayrılmasına neden olmuştur.

Yeni Nesnellik Fotoğraf Akımı

“Neue Sachlichkeit” veya “Yeni Nesnellik”, genellikle 1920’lerin Almanya’sında, Weimar Cumhuriyeti döneminde ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Yeni Görüş ve Bauhaus akımlarıyla aynı habitatta şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. Terim genellikle resim sanatıyla ilişkilendirilse de, bu hareketin ilkeleri fotoğrafçılık ve diğer görsel sanatlar üzerinde de önemli bir etkiye sahipti. Yeni Nesnellik, duygusal ve subjektif ifadenin aşırılıklarına bir tepki olarak, I. Dünya Savaşı’nın ardından gelişen bir hareketti.

ALBERT RENGER-PATZSCH

Fotoğrafçılık bağlamında Yeni Nesnellik, şu özelliklere vurgu yaparak kendini gösterdi:

 1. Objektiflik ve Doğrudanlık: Yeni Nesnellik fotoğrafçıları, gerçekliği olduğu gibi, süslemesiz ve tarafsız bir şekilde yakalamaya çalıştılar. Bu, fotoğrafın subjektif yorumlamasını azaltmayı ve objenin kendisini, çevresini ve koşullarını dürüst bir şekilde belgelemeyi amaçlıyordu.
 2. Sosyal Eleştiri ve Gerçekçilik: Bu dönemin fotoğrafçıları, toplumdaki eşitsizlikleri, savaşın yıkımlarını ve modern yaşamın zorluklarını yansıtmak için fotoğrafı kullandılar. Bu görüntüler genellikle politik ve toplumsal eleştiriler içeriyordu ve izleyiciyi rahatsız edebilecek kadar açık ve dürüsttü.
 3. Estetik Mükemmellikten Kaçınma: Aşırı süslemeye veya güzelliği vurgulamaya karşı bir tepki olarak, Yeni Nesnellik fotoğrafçılığı, basit kompozisyonlar ve net, keskin çizgiler kullanarak estetik mükemmellikten ziyade gerçeğin kendisine odaklandı. Sanatın süsleyici olmaktan çok, iletişim ve ifade aracı olarak işlev görmesi amaçlandı.
 4. Teknik Basitlik ve Düzgünlük: Sanatçılar, teknik açıdan karmaşık olmayan, doğrudan fotoğrafçılık teknikleri kullanarak çalıştılar. Bu yaklaşım, fotoğrafın daha geniş bir izleyici kitlesiyle iletişim kurmasını ve daha erişilebilir olmasını sağladı.

Yeni Nesnellik, sanatın ve fotoğrafın işlevini ve amacını sorgulayan önemli bir hareketti. Bu, özellikle politik ve ekonomik istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir dönemde, toplumun ve bireylerin yaşamlarını daha geniş bir perspektiften yansıtma ihtiyacından kaynaklanıyordu. Sanatçılar ve fotoğrafçılar, toplumun gerçeklerine ışık tutarak ve genellikle rahatsız edici gerçekleri ortaya koyarak, izleyicileri düşünmeye ve tepki göstermeye teşvik ettiler. Bu, Yeni Nesnellik hareketinin sanatta ve kültürde kalıcı bir etki bırakmasına yardımcı oldu.

Özet


20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Bauhaus, Yeni Görüş (Neue Optik) ve Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit) fotoğrafçılık akımları, görsel sanatlar dünyasında devrim yaratan yenilikçi yaklaşımları temsil eder. Bauhaus, disiplinlerarası bir senteze vurgu yaparak sanat ile zanaatı bütünleştirdi ve teknik ile form arasında denge kurmayı amaçladı, bu süreçte fotoğrafı hem günlük yaşamda hem de profesyonel pratikte kullanmanın yeni yollarını keşfetti. Yeni Görüş, fotoğrafçılığın teknik ve estetik sınırlarını zorlayarak, alışılmadık perspektifler, soyutlama ve optik deneyimler yoluyla görsel algımızı dönüştürmeyi hedefledi. Yeni Nesnellik ise, duygusallığı ve sübjektiviteyi reddederek, objektif bir gerçeklik ve toplumsal eleştiri aracılığıyla fotoğrafların daha doğrudan, dürüst ve çoğu zaman rahatsız edici bir gerçekliği yansıtmasını savundu. Her bir akım, fotoğrafın sanatı, iletişimi ve toplumsal yansımaları üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakarak, bu mediumun modern dünyadaki rolünü yeniden tanımladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Camera Obscura Nasıl Yapılır? 3 Camera Obscura Projesi

Camera Obscura Nasıl Yapılır? 3 Camera Obscura Projesi

Camera obscura, temelde, dışarıdaki bir manzarayı karanlık bir odaya veya kutuya

Sonraki
Fotoğraf Makinesi Sensör Boyutları

Fotoğraf Makinesi Sensör Boyutları

DSLR, aynasız veya kompakt fotoğraf makineleri, görüntüyü yakalamak için