Pozometre Nedir? Fotoğrafçılıkta Işıkölçer Kullanımı


Fotoğrafçılık, ışığın sanata dönüştüğü büyülü bir süreçtir ve her büyüde olduğu gibi, bu sanatın da kendi incelikleri, teknikleri ve araçları vardır. Pozometre veya ışık ölçer, fotoğrafçının en güçlü yardımcılarından biridir; zira bu araç, kameranın görüntüyü nasıl kaydedeceğini belirleyen en kritik faktör olan ışığın miktarını ölçer. Doğru pozlama, bir fotoğrafta gölgelerin detayını korurken, ışıklı alanların da aşırı parlak çıkmamasını sağlar, böylece her karenin içindeki hikaye, tam olarak istenildiği gibi anlatılır. İster parlayan güneş ışığı altında bir portre, isterse düşük ışıkta çekilmiş bir gece manzarası olsun, pozometrenin doğru kullanımı, fotoğrafın teknik kalitesini ve dolayısıyla görsel ifadesini belirler. Bu yüzden, ister amatör ister profesyonel olsun, her fotoğrafçının bu önemli aleti anlaması ve ustalıkla kullanması, çekimlerinin başarısı için elzemdir.

Pozometre Nedir?

Pozometre, fotoğraf veya video çekimlerinde ışığın yoğunluğunu ölçen bir cihazdır. Bu ölçüm, fotoğrafçının sahnenin ne kadar ışık aldığını belirlemesini sağlar, böylece kamera ayarlarını (diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO değeri) doğru bir şekilde ayarlayarak, istenen pozlama değerine ulaşabilir. Pozometrenin doğru pozlamayı bulmak için ölçtüğü ışık, sahnedeki mevcut ışığın bir kombinasyonudur ve bu ışık doğrudan bir ışık kaynağından gelmiş olabileceği gibi, çevreden yansıyan ışık da olabilir.

black and gray canon point and shoot camera
Sekonic Marka Harici Pozometre

Pozometreler iki temel türde olabilir: dahili ve harici.

 1. Dahili Pozometreler: Çoğu modern kamerada bulunan dahili pozometreler, kameranın içinde entegre edilmiş ve objektiften gelen ışığı ölçen sistemlerdir. Bu pozometreler, fotoğraf makinesinin otomatik modlarında kullanılır ve genellikle matris, merkezi ağırlıklı veya nokta ölçüm modları sunar.
 2. Harici Pozometreler: Profesyonel fotoğrafçılar genellikle daha hassas ölçümler için harici pozometreler kullanırlar. Bu cihazlar, çevresel ışığı (çevre ölçümü) veya ışık kaynağından yansıyan ışığı (yansıma ölçümü) ölçebilir. Harici pozometreler, stüdyo ayarlarında, özellikle birden fazla ışık kaynağının olduğu durumlarda veya zorlu ışık koşullarında tercih edilir.

Doğru pozlama, fotoğrafın ne kadar koyu veya açık olduğunu belirler ve bu da görüntünün estetik ve duygusal etkisini büyük ölçüde etkiler. Pozometre kullanımı, fotoğrafçıya ışık ölçümü konusunda daha fazla kontrol sağlayarak, yaratıcı ifade özgürlüğünü artırır ve teknik hataları minimuma indirger.

Dahili Pozometre


Dahili pozometre, fotoğraf makinelerinde bulunan ve kameranın objektifinden gelen ışığı ölçen entegre bir sistemdir. Bu sistem, fotoğrafın doğru bir şekilde pozlanmasını sağlamak için gerekli olan kamera ayarlarını (diyafram, enstantane hızı ve ISO) hesaplamak üzere tasarlanmıştır. Dahili pozometreler, genellikle kameranın otomatik pozlama modlarında aktif rol oynarlar ve manuel modlarda da fotoğrafçılara rehberlik ederler.

-3 ve +3 değerlerinin uçlarda olduğu bir dahili fotoğraf makinesi pozometresi görseli.

Dahili pozometreler, genellikle aşağıdaki üç temel ölçüm modunu sunar:

 1. Matris veya Çoklu Alan Ölçümü (Evaluative Metering): Bu mod, karenin geniş bir alanını analiz eder ve farklı bölgelerden gelen ışığı değerlendirir. Kamera, bu çoklu alanlardan alınan verileri bir algoritma kullanarak değerlendirir ve en uygun pozlama ayarını belirler. Bu mod özellikle peyzaj ve genel kullanım fotoğrafçılığında faydalıdır.
 2. Merkezi Ağırlıklı Ölçüm (Center-Weighted Metering): Merkezi ağırlıklı ölçüm modunda, kameranın pozometresi kadrajın merkezine daha fazla ağırlık verir. Genellikle, kadrajın yaklaşık %60-80’i merkez ve çevresine odaklanırken, geri kalan alan daha az önemsenir. Bu mod, özellikle konu fotoğrafın merkezine yakın olduğunda tercih edilir.
 3. Nokta Ölçüm (Spot Metering): Nokta ölçüm modu, kadrajın çok küçük bir bölümüne (genellikle %1-5 civarı) odaklanarak o bölgeden gelen ışığı ölçer. Bu mod, belirli bir nesnenin pozlamasını ayarlamak veya karşı ışıkta çekim yaparken arka planın ışık yoğunluğunun etkisini azaltmak için kullanılır.

Modern kameralar genellikle bu ölçüm modları arasında geçiş yapma imkanı sunar ve kullanıcıya sahnenin ölçümünü daha iyi kontrol etme fırsatı verir. Fotoğrafçı, sahne ve konunun niteliğine bağlı olarak en uygun ölçüm modunu seçerek, özellikle zorlu ışık koşullarında dahi istenen pozlama düzeyine ulaşabilir.

Bu modlar, fotoğrafçıya karmaşık ışık durumları ve özel kompozisyonlar için yaratıcı kontrol sunar. Örneğin, çok yüksek kontrastlı bir sahnede, nokta ölçüm modu kullanarak, fotoğrafın belirli bir bölümünün doğru bir şekilde pozlanmasını sağlamak mümkündür. Bu, genellikle güneşin doğuşu veya batışı gibi zorlayıcı ışık koşullarında veya arka ışık altında portre çekimlerinde yararlıdır.

Dahili pozometreler genellikle fotoğraf makinesinin otomatik modlarında (tam otomatik, program modu, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli) kullanılırken, yarı otomatik ve manuel modlarda fotoğrafçılara rehberlik etmek için de faydalı bilgiler sunar. Bazı kameralarda pozometre, fotoğrafçıya kameranın pozlamayı nasıl “gördüğünü” anlamasına yardımcı olacak bir pozlama seviyesi göstergesi olarak da işlev görür.

Yine de, dahili pozometrenin okumaları her zaman mükemmel sonuçlar vermez. Özellikle yansıtıcı yüzeyler, karlı sahneler, çok karanlık veya çok aydınlık ortamlar dahili pozometrelerin yanıltıcı okumalara yol açabileceği durumlardır. Böyle durumlarda fotoğrafçı, kendi tecrübesi ve yaratıcılığını kullanarak pozometrenin önerdiği ayarları değiştirebilir veya harici bir pozometre kullanmayı tercih edebilir.

Harici Pozometre

Harici pozometreler, kamera sistemlerinden bağımsız çalışan ve genellikle daha gelişmiş ölçüm kabiliyetlerine sahip cihazlardır. Fotoğrafçılar ve sinematograflar, özellikle karmaşık ışıklandırma senaryolarında veya kameranın dahili pozometresinin sınırlamalarına takılmak istemediklerinde bu aletlere başvururlar. Harici pozometrelerin bazı temel özellikleri ve kullanım alanları şunlardır:

 1. Çevresel Işık Ölçümü: Harici pozometreler, ortamda bulunan çevresel ışığı ölçebilir. Bu, ışığın kaynağından ne kadarının bir sahneye düştüğünü tam olarak belirlemek için yararlıdır. Örneğin, stüdyo aydınlatması altında çekim yaparken, harici pozometre kullanılarak her ışık kaynağının çıkış gücü dikkate alınarak doğru pozlama değerleri hesaplanabilir.
 2. Yansıma Ölçümü (Incident Light Measurement): Harici pozometreler ayrıca ışığın konu üzerine düşen yansımasını ölçebilir. Bu, kameranın yerine konunun bulunduğu yerde ışığı ölçmek anlamına gelir ve bu yöntem özellikle hassas ve doğru pozlamalar elde etmek için tercih edilir.
 3. Flash Ölçümü (Flash Metering): Birçok harici pozometre, flaş ışığını ölçebilme yeteneğine de sahiptir. Bu, fotoğrafçının stüdyo flaşlarını ve diğer yapay ışık kaynaklarını kullanırken doğru pozlama ayarlarını yapabilmesi için önemlidir.
 4. Çoklu Alan Ölçüm: Harici pozometreler genellikle birden fazla ölçüm alabilir ve bu ölçümleri birleştirerek bir sahne için kapsamlı bir pozlama rehberi sunabilir. Bu, kompleks ışık koşullarının hüküm sürdüğü çekimlerde avantaj sağlar.
 5. Renk Sıcaklığı Ölçümü: Bazı gelişmiş harici pozometre modelleri, ışığın renk sıcaklığını ölçebilir ve böylece fotoğrafçılara beyaz ayarı yaparken daha hassas bir kontrol sunar.
Pozometre İle Konu Üzerine Düşen Iş

Harici pozometrelerin kullanımı genellikle daha teknik bilgi gerektirse de, fotoğrafçılara sahneleri ve ışıklandırmaları daha iyi anlamalarını ve bu şekilde daha tutarlı sonuçlar elde etmelerini sağlar. Pozometrenin önerdiği değerleri kullanarak kamera ayarlarını manuel olarak yapılandırabilirler. Bu cihazlar, özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve stüdyo ortamlarında çalışanlar için vazgeçilmez araçlardır.

Neden Harici Pozometreye İhtiyaç Duyarız?


Dahili pozometrelerin flaş ışığını doğru bir şekilde ölçmede sınırlı olmalarının birkaç sebebi vardır. Dahili pozometreler genellikle mevcut ortam ışığını ölçerken iyi sonuçlar verse de, flaş kullanımı sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşırlar:

 1. Önizleme Sınırlaması: Dahili pozometre, flaş patlamadan önce sahneyi gözlemleyebilir ve ölçüm yapabilir. Bu, pozometrenin sadece mevcut ortam ışığına dayalı bir tahmin yapmasına neden olur. Flaş patladığında ise, gerçek flaş ışığına göre anlık bir ölçüm yapılması gerekir, bu da ancak harici bir pozometre ile mümkündür.
 2. Flaş Zamanlaması: Flaş ışığının süresi çok kısadır ve bu hızlı olay, dahili pozometrenin yanıt verme kapasitesini aşabilir. Harici pozometreler ise, flaşın gerçek zamanlı etkisini ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır.
 3. Çevresel Faktörler: Flaş ışığı, duvarlardan, tavanlardan ve diğer yüzeylerden yansıyabilir. Dahili pozometre bu yansımaları ve onların sahneye etkisini dikkate alamayabilir. Harici pozometreler, flaşın yansıma özelliklerini ve bunların pozlama üzerindeki etkisini daha iyi değerlendirme yeteneğine sahiptir.
 4. Doğrudan ve Dolaylı Flaş: Dahili pozometre genellikle doğrudan flaş ışığı için tasarlanmıştır; ancak fotoğrafçılar çoğunlukla daha yumuşak ışık ve gölgeler için dolaylı flaş kullanmayı tercih ederler (örneğin, bir yansıtıcı veya difüzör aracılığıyla). Harici pozometre, bu tür dolaylı ışıklandırma tekniklerinin neden olduğu pozlama değişikliklerini daha doğru ölçebilir.
 5. Çoklu Flaş Sistemleri: Profesyonel fotoğrafçılar genellikle birden fazla flaş kullanarak karmaşık ışıklandırma düzenleri oluştururlar. Dahili pozometre, bu çoklu ışık kaynaklarının her birinin sahneye etkisini ayrı ayrı hesaba katmakta zorlanırken, harici bir pozometre her bir ışık kaynağını ayrı ayrı ölçebilir ve toplam etkiyi hesaplayabilir.
man in black suit and woman in white wedding gown dancing
Photo by Bashir Olawoyin on Pexels.com

Örnek Senaryo: Düğün fotoğrafçılığında, bir fotoğrafçı, gelinin ve damadın iç mekanda bir dans pistinde dans ettiği bir sahneyi çekiyor olabilir. Ortam ışığının düşük olduğu bu durumda, fotoğrafçı, sahneyi yeterince aydınlatmak için bir veya birden fazla flaş kullanmayı tercih edecektir. Dahili pozometre, sürekli değişen dans pisti ışıkları ve hareketli konular nedeniyle doğru bir ölçüm yapmakta güçlük çekebilir. Fotoğrafçı bir harici pozometre kullanarak, hem ortam ışığı hem de flaşların birleşiminden kaynaklanan gerçek ışık miktarını ölçebilir ve böylece net, iyi pozlanmış fotoğraflar elde edebilir. Harici pozometre, flaş gücünü ve kamera ayarlarını (diyafram, enstantane hızı ve ISO) anlık olarak ayarlayarak, fotoğrafçının sahnede istediği dramatik veya romantik etkiyi yakalamasını sağlar.

Bu gibi durumlar, harici pozometrelerin karmaşık ışıklandırma senaryolarında neden tercih edildiğini ve dahili pozometrelerin sınırlamalarını açıkça gösterir.

Popüler Harici Pozometre Markaları

Pozometreler, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için çeşitli markalar tarafından üretilir ve her biri farklı özellikler, işlevsellik ve fiyat aralıkları sunar. İşte en tanınmış bazı pozometre markaları ve modelleri:

 1. Sekonic: Sekonic, profesyonel fotoğrafçılar ve sinematograflar arasında en çok tercih edilen pozometre markalarından biridir. Çok yönlü modelleriyle tanınan Sekonic’in popüler pozometreleri arasında L-308X-U Flashmate, L-478D ve L-758 serisi bulunur. Bu cihazlar, hem çevresel hem de flaş ölçümü yapabilme yeteneğine sahiptir ve bazıları radyo tetiklemeyi destekler.
 2. Gossen: Gossen, özellikle Digisix, Digipro F, ve Starlite modelleri ile bilinir. Bu pozometreler, hem fotoğraf hem de video için uygun özelliklere sahiptir ve genellikle kompakt yapılarıyla öne çıkarlar.
 3. Minolta: Minolta artık yeni pozometreler üretmese de, ikinci el pazarda Minolta Auto Meter serisi gibi eski modelleri hala bulmak mümkündür ve bu modeller halen saygı görür.
 4. Kenko: Kenko, KFM-1100 ve KFM-2200 gibi modellerle piyasada yer alır. Bu pozometreler genellikle daha uygun fiyatlı seçenekler sunar ve temel ölçüm işlevlerini iyi bir şekilde yerine getirirler.
 5. Lumu: Lumu, iPhone veya Android cihazlar için tasarlanmış bir dizi pozometre uygulaması ve bu uygulamalarla kullanılabilen Lumu Power Light & Color Meter adında bir donanım sunar. Bu, özellikle mobil fotoğrafçılıkla uğraşanlar için modern ve taşınabilir bir çözümdür.
 6. Quantum: Quantum, özellikle flaş ölçümüne yönelik cihazlar üretir ve özellikle Quantum Calcu-Flash serisi profesyoneller arasında popülerdir.
 7. Photogenic: Stüdyo aydınlatmaları konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Photogenic, özellikle stüdyo fotoğrafçılığında kullanılmak üzere tasarlanmış pozometreleri ile tanınır.
Sekonic Marka Bir Pozometre

Bu pozometrelerin çoğu, ambient (ortam) ışık ve flaş ışığının ölçümünü yapabilir ve genellikle hem ışığın kalitesi hem de miktarı hakkında bilgi verir. Profesyoneller arasında özellikle Sekonic ve Gossen markalarının üst düzey modelleri tercih edilirken, daha uygun bütçeli veya başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için Kenko gibi markaların modelleri makul seçenekler sunar.

Özet

Fotoğrafçılığın temel taşlarından biri olan pozometreler, görsel hikayemizi anlatırken ışığın mükemmel bir şekilde yakalanmasını sağlar. Dahili pozometreler, kameranın içine gömülü ve kullanımı pratik olmasıyla, günlük çekimler için yeterli ölçümler sunarken; harici pozometreler, daha detaylı ve kontrol edilebilir ışık ölçümleri için profesyonellerin tercihidir. Işığın kalitesi ve miktarını anlamak, ister doğal ışıkta olsun ister yapay ışıklandırma altında, her bir karede istediğimiz duyguyu ve derinliği yakalamak için hayati önem taşır. Pozometre kullanımının ustalığı, fotoğrafçının teknik bilgisinin yanı sıra yaratıcı vizyonunu da geliştirir ve sonuçta, sadece bir anı yakalamakla kalmaz, aynı zamanda o anı bir sanat eserine dönüştürür.

Model Üzerine Düşen Işığın Ölçümü
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Orta Format Fotoğraf Makineleri, Medium Format Nedir?

Orta Format Fotoğraf Makineleri, Medium Format Nedir?

Sensör boyutu, bir kamera performansının en kritik unsurlarından biridir ve

Sonraki
Aynasız Fotoğraf Makinesi Nedir? Artıları, Eksileri

Aynasız Fotoğraf Makinesi Nedir? Artıları, Eksileri

Aynasız fotoğraf makineleri, görsel anlatımın evriminde önemli bir dönüm