black and blue round logo

Kamerada Diyafram Nedir, Fotoğrafta Neyi Etkiler?

Diyafram, fotoğrafçılıkta ışığın dansını kontrol eden kritik bir unsurdur ve pozlama üçgeninin -diyafram, ISO ve enstantane hızı – hayati bir parçasını oluşturur. Diyafram, lensin içerisinde yer alan ve ışığın sensöre ulaşan miktarını düzenleyen mekanizmadır, bu da doğrudan fotoğrafın ne kadar ışık alacağını ve dolayısıyla ne kadar parlak veya karanlık olacağını belirler. ISO, kameranın ışığa olan duyarlılığını ifade ederken; enstantane hızı, sensörün ışıkla ne kadar süre boyunca etkileşimde kalacağını belirler. Bu üç bileşen, bir fotoğrafın pozlanması üzerinde eş zamanlı olarak etki eder ve fotoğrafçının yaratıcı vizyonunu teknik bir başarıya dönüştürmesine olanak tanır. Diyafram, aynı zamanda derinlik alanını ve böylece bir görüntünün odak noktasını ve estetiğini de etkileyen bir faktördür. Şimdi, bu ışık oyununun bu büyüleyici unsuru olan diyaframı daha yakından keşfetmeye ne dersiniz? Gelin, ışığın lens arkasındaki bu muazzam dansını birlikte inceleyelim.

Kamerada Diyafram Nedir?

Fotoğraf makinesinde, diyafram, objektif içerisinde bulunan ve gelen ışık miktarını kontrol eden bir mekanizmadır. Diyaframın ana işlevi, objektiften sensöre ulaşan ışık miktarını ayarlamaktır. Diyafram açıklığı, “f-numarası” veya “f-stop” olarak adlandırılan bir sayı ile ifade edilir ve genellikle “f/” ile gösterilir (örneğin, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, vb.).

Diyaframın görsel yapısı ve işleyişi, gerçekten de gözümüzdeki iris mekanizmasına oldukça benzer. İris, gözümüzdeki renkli bölüm olup, ortasında bir açıklık olan pupil bulunur. İris kasları, genişleyip daralarak, pupillin boyutunu değiştirir ve böylece retinaya ulaşan ışık miktarını kontrol eder. Aydınlık ortamlarda iris kasları pupili daraltır, karanlık ortamlarda ise genişletir, bu sayede retinaya uygun miktarda ışık düşer. Kamera diyaframı da benzer bir biçimde çalışır:

Diyafram, lensin içerisinde bulunan, ışığın geçtiği açıklığın genişliğini kontrol eden bir mekanizmadır. Iris gibi, diyafram da genişleyip daralabilir, böylece lens ile sensör veya film arasında ne kadar ışık geçeceğini kontrol eder.

Diyafram, genellikle iç içe geçmiş bir dizi metal yapraktan oluşur. Bu yapraklar birbirine yakınlaştıkça (yani diyafram daraldıkça) ortasındaki açıklık küçülür ve geçen ışık miktarı azalır. Yapraklar birbirinden uzaklaştıkça (yani diyafram genişledikçe) ortadaki açıklık büyür ve daha fazla ışık geçer. İşte bu yapraklar ve ortasındaki açıklık, gözümüzdeki iris ve pupili anımsatır.

Gözümüzde olduğu gibi, diyafram da ışık koşullarına yanıt olarak değişir. Fotoğrafçılar, istedikleri pozlamayı ve görüntü tarzını elde etmek için bu açıklığı manuel olarak ayarlayabilirler ya da kameranın otomatik modları, sahnedeki ışık koşullarını ölçüp diyaframı uygun şekilde ayarlar.

f Değeri Nedir?


“F değeri” ya da diğer adıyla “diyafram değeri”, ışığın lens tarafından toplandığı açıklığın, lensin odak uzaklığına oranını temsil eder. F değeri, “f/” ile gösterilir ve ardından bir sayı gelir (örneğin, f/1.8, f/4, f/5.6). Matematiksel olarak f değeri şu şekilde hesaplanır:

 • Odak Uzaklığı: Lensin odak noktası ile sensör veya film tabakası arasındaki mesafeyi ifade eder ve genellikle milimetre cinsinden ifade edilir.
 • Diyafram Çapı: Lensin açabileceği en geniş açıklığın çapını ifade eder ve bu da genellikle lensin üzerinde bulunan ve milimetre cinsinden verilen bir ölçüttür.

Örnek: Bir lensin odak uzaklığı 50mm ve diyafram açıklığı 25mm ise,

Bu hesaplama, diyafram açıklığının odak uzaklığına olan oranını belirler ve bu da düşük ışıkta ne kadar ışık toplama kapasitesine sahip olduğunu ve derinlik alanını ne kadar kontrol edebileceğini gösterir. Önemli olan şu ki, f değeri küçüldükçe (örneğin, f/1.4) diyafram açıklığı büyür ve bu da daha fazla ışık alınmasını sağlar. Tam tersi olarak, f değeri büyüdükçe (örneğin, f/16) diyafram açıklığı daralır ve bu da daha az ışık alınmasına neden olur.

F değeri fotoğrafın pozlanması üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir ve bu nedenle fotoğrafçılar tarafından çeşitli koşullar altında ve farklı türlerde çekimler yapmak üzere dikkatlice seçilir. F değerini anlamak ve uygulamak, fotoğrafçının işığın kontrolü, kompozisyon ve görüntü kalitesi üzerinde daha fazla denetim sahibi olmasını sağlar.

Kamerada “Av” veya “A” modu nedir?

“AV” (Aperture Value – Diyafram Değeri) veya “A” (Aperture Priority – Diyafram Önceliği) modu, fotoğraf makinesinin çekim modlarından biridir ve çoğu modern dijital kamera ve DSLR’da bulunur. Bu mod, fotoğrafçının diyafram açıklığı (f değeri) üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmasını sağlar, dolayısıyla görüntünün ne kadarının net olacağını (derinlik alanını) belirler. Fotoğraf makinesi, seçilen diyafram değerine ve ışık koşullarına bağlı olarak enstantane hızını ve isteğe göre ISO değerini otomatik olarak ayarlar.

Diyafram önceliği modu, fotoğrafçılara kreatif esneklik ve özgürlük sağlar, bu da onun neden bu kadar popüler olduğunu açıklar. Örneğin, portre fotoğrafçılığında geniş bir diyafram açıklığı (düşük f değeri) kullanmak, konuyu vurgulayarak arka planı bulanıklaştırmanıza olanak tanır. Öte yandan, manzara fotoğrafçılığında, tüm sahnenin net olması için dar bir diyafram (yüksek f değeri) kullanılır. Düşük ışık koşullarında geniş bir diyafram, flaşsız çekim yaparken daha fazla ışık almanıza yardımcı olabilirken; hareketli objelerin fotoğraflarını çekerken, objeyi net yapmak ve gerisini flu yapmak için de düşük f değeri tercih edilir. Makro çekimler ve yaratıcı projelerde ise geniş bir diyafram, odaklanmak istediğiniz alanı vurgular ve estetik, sanatsal bokeh efektleri yaratmanızı sağlar. AV/A modu, ışık, konu ve istediğiniz estetik etkiye bağlı olarak çeşitli f değerleriyle denemeler yaparak uygulanır, böylece fotoğrafçının sanatsal vizyonu en iyi şekilde ifade edilir.

Diyafram Fotoğrafta Neyi Etkiler?

Diyafram fotoğrafçının/video operatörünün en önemli enstrümanlarından biridir. Temelde (iso ve enstantane ile birlikte) pozlama ile anılsa da fotoğrafın kompozisyonunda da önemli bir yeri vardır. Filmlerde diyafram duygunun izleyiciye aktarılmasında önemli bir yer tutar. Dilerseniz diyaframın fotoğraftaki/videodaki işlevlerini bir kaç başlık altında inceleyelim.

Işık Miktarını Kontrol Eder

Diyafram, kameranın lens sistemi içerisinde bulunan, genişleyip daralabilen bir açıklıktır ve bu özelliği ile kameranın sensörüne ne kadar ışık gireceğini belirlemekte kullanılır. F-stop, F-değeri veya f-numarası ile ifade edilen diyafram açıklığı, lensin netlik (odak) uzaklığına olan oranını belirtir. Örneğin, f/2.8 diyafram açıklığı, odak uzaklığının 2.8 katı kadar bir açıklık anlamına gelir.

Diyafram ve Işık ilişkisi
 • Düşük f-Stop Değerleri: Düşük f-stop değerleri (örneğin, f/1.4, f/1.8), geniş diyafram açıklığına işaret eder. Geniş açıklık, sensöre daha fazla ışık ulaşmasına olanak tanır ve bu da düşük ışık koşullarında veya yüksek hızlı çekimlerde kullanışlıdır.
 • Yüksek f-Stop Değerleri: Yüksek f-stop değerleri (örneğin, f/11, f/16), dar diyafram açıklığına işaret eder. Dar açıklık, sensöre daha az ışık ulaşmasını sağlar, bu da özellikle parlak ışık koşullarında veya yavaş enstantane hızlarında avantajlıdır.

Net Alan Derinliğini Kontrol Eder

Diyafram açıklığı, fotoğrafın net derinlik alanını, yani ne kadarının net (odakta) olduğunu da önemli ölçüde etkiler. Diğer yandan, bokeh efekti de derinlik alanı ile yakından ilişkilidir ve diyaframın bir diğer önemli etkisidir.

Diyafram ve Net Alan Derinliği
 • Düşük f-Stop ve Azalan Derinlik Alanı: Düşük f-stop değerleri (geniş diyafram açıklıkları) düşük derinlik alanı oluşturur. Yani, fotoğrafın belirli bir bölgesi net olurken, ön ve arka plan bulanık olacaktır. Bu etki, portre fotoğrafçılığında sıkça kullanılır çünkü ana konuyu öne çıkarır ve dikkat dağıtan arka plan detaylarını bulanıklaştırır.
 • Yüksek f-Stop ve Artan Derinlik Alanı: Yüksek f-stop değerleri (dar diyafram açıklıkları) daha geniş derinlik alanı oluşturur. Bu durumda, ön plandan arka plana kadar geniş bir alan net olacaktır. Bu özellik, özellikle manzara fotoğrafçılığında tercih edilir.

Yıldız Işığını ve Işığın Şeklini Kontrol Eder

Diyafram yapraklarının sayısı ve şekli, bir fotoğrafın bokeh (bulanıklık) efektini ve ışık kaynaklarının nasıl göründüğünü de etkiler.

Diyafram Açıklığının Işığın Formuna Etkisi
 • Yaprak Sayısı ve Bokeh: Diyafram yapraklarının sayısı arttıkça, diyafram açıklığı daha yuvarlak bir şekle bürünür ve bu da daha yumuşak, daha estetik bokeh efektleri oluşturur.
 • Işığın Şekli: Yapılan bazı fotoğraflarda, özellikle gece çekimlerinde, ışık kaynakları (örneğin, sokak lambaları) yıldız şeklinde görünebilir. Diyaframın yapısına ve tasarımına bağlı olarak bu yıldız ışıklarının kollarının sayısı değişebilir.

Bu üç temel işlev, diyaframın fotoğrafçılıktaki önemini ve kullanımını açıklar. Fotoğrafçılar, bu işlevleri dikkate alarak ve dengeleyerek, istedikleri estetik ve teknik sonuçları elde edebilirler.

Hangi Koşulda Hangi f değeri?

Diyafram açıklığı veya “f değeri”, fotoğrafçılıkta bir dizi amaç için farklı şekillerde kullanılabilir. F değeri, kullanılan lensin focal uzunluğunun diyafram açıklığına oranını belirtir. F değerleri, genellikle “f/” ile başlar ve ardından bir sayı gelir (örneğin, f/2.8, f/8, vb.). Farklı durumlar için genel bir rehber aşağıdaki gibi olabilir:

Düşük Işıklı Ortamlar veya İç Mekan Çekimleri: Düşük f Değerleri

 • f/1.4, f/1.8, f/2.8 gibi düşük f değerleri kullanılmalıdır.
 • Geniş diyafram açıklığı daha fazla ışık almanıza olanak tanır.
 • Hareketli konularda (örneğin, dans eden insanlar) daha hızlı enstantane hızı kullanmak için uygun olabilir.

Portre Fotoğrafçılığı: Düşük f Değerleri

 • f/1.4, f/2, f/2.8 gibi düşük f değerleri genelde tercih edilir.
 • Ana konunun (kişinin) vurgulanması, arka planın bulanıklaştırılması için uygun olabilir.
 • Bokeh efektini maksimize eder ve konuyu arka plandan ayırır.

Manzara Fotoğrafçılığı: Yüksek f Değerleri

 • f/8, f/11, f/16 gibi yüksek f değerleri ideal olabilir.
 • Geniş bir derinlik alanı sağlar; hem ön plan hem de arka plan net olacaktır.
 • Netlik, geniş bir alana yayılarak manzarayı detaylı bir şekilde yakalar.

Spor veya Hareketli Konular: Farklı f Değerleri

 • Düşük ışık koşullarında düşük f değerleri (f/2.8, f/4) tercih edilebilir.
 • Bol ışık altında, daha geniş bir derinlik alanı için yüksek f değerleri (f/8, f/11) kullanılabilir.
 • Hareketli sahneler genellikle hızlı enstantane hızlarını gerektirdiğinden, ışık koşullarına bağlı olarak f değeri belirlenir.

Makro Fotoğrafçılığı: Farklı f Değerleri

 • f/2.8 veya f/4 kullanımı detayların vurgulanması için kullanılabilir, fakat derinlik alanı çok dar olacaktır.
 • Daha geniş bir derinlik alanı için f/8 veya f/11 gibi değerler kullanılabilir.
 • Objeye ne kadar yakın olduğunuza ve ne kadar derinlik alanı istediğinize bağlı olarak f değeri seçilir.

Gece Gökyüzü ve Astrofotoğrafçılık: Düşük f Değerleri

 • f/1.4, f/2, f/2.8 gibi düşük f değerleri kullanılır.
 • Gökyüzündeki yıldızları ve diğer gök cisimlerini yakalamak için maksimum ışık gereklidir.
 • Düşük f değerleri, düşük ışıkta daha fazla ışığı sensöre ulaştırır.

Unutmayın, bu değerler genel kullanım örneklerini temsil eder ve her zaman yaratıcılığınıza ve çekim koşullarınıza bağlı olarak f değerini değiştirmekte özgürsünüz!

Özet

Bu makale, fotoğrafçılıkta temel bir unsurlardan biri olan diyafram açıklığı ve f değerine odaklanmaktadır. Diyafram, bir kameranın lensinde bulunan ve ışığın sensöre ne kadar ulaşacağını kontrol eden açıklıktır. F değeri, diyafram açıklığını matematiksel olarak ifade eder ve lensin odak uzaklığı ile diyafram çapının oranı olarak hesaplanır. Fotoğrafçılar, diyafram önceliği (AV veya A modu) gibi kamera modlarını kullanarak kreatif kontrol sahibi olabilir ve derinlik alanını, bokeh efektini ve pozlamayı etkileyebilir. Çeşitli çekim senaryoları ve ışık koşulları, farklı diyafram açıklıkları ve f değerlerinin kullanılmasını gerektirir, dolayısıyla diyaframın nasıl çalıştığını ve ne zaman kullanılması gerektiğini anlamak, fotoğrafçılar için kritik öneme sahiptir.

Comments 11
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Türkiye’nin En Ünlü Fotoğraf Sanatçıları

Türkiye’nin En Ünlü Fotoğraf Sanatçıları

Fotoğraf, anı yakalamanın sihirli bir yolu, zamanın ötesine geçen bir köprüdür

Sonraki
RAW Nedir? RAW Fotoğraf Formatı Hakkında Her Şey

RAW Nedir? RAW Fotoğraf Formatı Hakkında Her Şey

Fotoğrafçılık, ışığın ve renklerin dilini konuşan bir sanattır ve teknik bir