Daguerreotype Nedir? Dagerotip Tekniği ve Tarihi

Fotoğrafın icadı, insanlığın görsel anıları ebediyen kaydetme arzusunun bir ürünüydü. Daguerreotype’tan önce, bu amaç için çeşitli teknikler ve metodlar denenmişti. Camera Obscura, Rönesans döneminden beri sanatçılar ve bilim insanları tarafından kullanılan bir araçtı ve temelde bir oda veya kutunun içine dış dünyadan bir görüntüyü projekte etmekteydi. Ancak bu, geçici bir gösterimdi ve bu görüntüyü kalıcı olarak kaydetme kapasitesi yoktu. 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Joseph Nicéphore Niépce, saatler süren uzun pozlamalar sonucu ilk kalıcı görüntüleri oluşturmayı başardı, ama bu süreç pek pratik değildi ve ticari bir başarı elde edemedi. Ardından, 1839’da Louis Jacques Mandé Daguerre, dünyaya fotoğrafın ilk gerçekten işe yarar metodunu sundu: Daguerreotype. Bu metot, ışık ve kimya arasındaki zarif dansı kullanarak göz kamaştırıcı detayları ve benzersiz canlılığı sonsuza kadar bakır plakalara kazıdı, fotoğrafçılıkta yeni bir çağı müjdeleyerek, görüntülerin sanatını ve bilimini ebediyen değiştirdi.

man in white dress shirt and red necktie photo

Dagerotip Nedir? (Dagerreyotipi)

Daguerreotype, 19. yüzyılın başlarında, özellikle 1839’da Louis Jacques Mandé Daguerre tarafından geliştirilen ilk fotoğrafçılık tekniklerinden biridir. Bu teknik, görüntüyü bir gümüş kaplı bakır levha üzerine, levhanın iyot buharlarıyla hassaslaştırılması ve daha sonra gümüş buharıyla görüntünün sabitlenmesi yoluyla oluşturur.

Daguerreotype, o dönem için devrim niteliğinde olan ve oldukça popüler olan bir görüntüleme tekniğiydi çünkü insanların kendi görüntülerini ya da sevdiklerinin görüntülerini nispeten hızlı ve doğru bir şekilde sabitlemelerine olanak tanıyordu. Fakat daguerreotype’lar bir negatife dayanmadığından, her bir fotoğraf tek ve eşsizdi; yani kopyalar yapılamazdı.

Bu süreç, aşağıdaki genel adımları içerir:

 1. Bir bakır levha gümüş ile kaplanır.
 2. Levha, iyot buharı ile maruz bırakılarak ışığa duyarlı hale getirilir.
 3. Duyarlılaştırılmış levha kamera içerisine yerleştirilir ve ışığa maruz bırakılır.
 4. Levha, cıva buharı ile geliştirilir.
 5. Görüntü, sodyum tiosülfat çözeltisi veya benzeri bir çözelti ile sabitlenir.

Sonuçta elde edilen görüntü son derece detaylı ve keskindir, ancak aynı zamanda oldukça kırılgandır ve zamanla bozulma eğilimindedir. Teknolojinin ilerlemesiyle daguerreotype, daha pratik ve ekonomik olan ambrotype ve tintype gibi diğer fotoğrafçılık teknikleri tarafından yerini yavaş yavaş kaybetmiştir. Ancak daguerreotypelar, fotoğrafçılığın tarihinde önemli bir yer tutarlar ve 19. yüzyılın görsel kaynakları olarak değerlidirler.

Daguerreotype süreci, 19. yüzyılın başında fotoğrafçılık alanında büyük bir atılımı temsil etti ve bu teknoloji, fotoğrafçılığın evriminde önemli bir rol oynadı. Ancak, diğer erken fotoğrafçılık teknikleriyle karşılaştırıldığında, bazı avantajları ve dezavantajları vardı.

Avantajlar:

 1. Detay ve Keskinlik: Daguerreotype süreci, son derece detaylı ve keskin görüntüler oluşturabilirdi, bu nedenle özellikle portreler için oldukça popülerdi.
 2. Düşük Maliyet: Dönemi için diğer birçok sanatsal portre oluşturma yöntemine göre daha düşük maliyetliydi.
 3. Hız: Niépce’in ilk helioğrafik denemelerine kıyasla, daguerreotype süreci çok daha kısa pozlama süreleri gerektiriyordu, bu da onu daha pratik kılıyordu.
 4. Kullanılabilirlik: Yöntem, amatör fotoğrafçılar ve sanatçılar tarafından kullanılacak kadar anlaşılır ve erişilebilirdi.

Dezavantajlar:

 1. Tek Kopya: Daguerreotype’lar negatif oluşturmadan direkt pozitif görüntüler ürettiği için kopya yapılamazdı; her görüntü tek ve eşsizdi.
 2. Kırılganlık: Gümüş kaplamalı bakır levhalar zamanla kolayca zarar görebilir, çizebilir veya lekelenme eğiliminde olabilir. Bu yüzden çerçeveler ve fotoğraf ciltleri gibi çeşitli koruma yöntemlerine başvurulmuştur.
 3. Tehlikeli Malzemeler: Cıva buharı gibi tehlikeli kimyasalların kullanılması, fotoğrafçıların sağlığına zarar verebilir.
 4. Uzun Pozlama Süreleri: Daguerreotype, ilk başta hala uzun pozlama süreleri gerektirdiği için hareketli nesneleri yakalamak zordu, ancak zamanla bu süreler azaldı.
 5. Boyut Sınırlamaları: Büyük ölçekli görüntüler yapmak zordu ve küçük portreler veya manzaralar oluşturma eğilimindeydi.
 6. Renksiz: Sadece monokrom (siyah-beyaz) görüntüler oluşturabilirdi.

Daguerreotype, fotoğrafçılık tarihinde dönüm noktası olsa da, bu süreç sonraki yıllarda, negatiften pozitife baskı yapma kapasitesine sahip olan ve daha güvenli olan collodion süreci gibi yeni ve geliştirilmiş tekniklerle yerini aldı. Yine de, fotoğrafçılık ve görsel medya tarihi açısından, daguerreotype’in katkıları hala önemini korumaktadır.

Daguerre ve Niepce

Louis Jacques Mandé Daguerre ve Joseph Nicéphore Niépce bir dönem birlikte çalışmışlardır. İkilinin işbirliği, fotoğrafçılığın tarihsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Niépce, fotoğrafçılığın ilk formlarından birini, heliography’yi (helioğrafik süreç) geliştirmişti. Ancak bu süreç, çok uzun pozlama süreleri gerektirdiği için pratik kullanım açısından sınırlıydı. Daguerre ile Niépce arasındaki ortaklık, Niépce’in ölümünden sonra, 1830’lu yılların başında, Niépce’in oğlu Isidore ile Daguerre arasında bir sözleşme ile devam etti. Bu ortaklık, daguerreotype sürecinin gelişimine katkı sağlamıştır.

Daguerre, Niépce’in ölümünden sonra süreci iyileştirme çalışmalarını sürdürdü ve sonunda 1839’da daha pratik ve hızlı olan daguerreotype sürecini tanıttı. Bu yeni süreç, Niépce’in çalışmalarına dayanıyordu, ancak daha kısa pozlama süreleri ve daha keskin görüntüler sağlayan kendi iyileştirmelerini de içeriyordu. Daguerreotype süreci, 19. yüzyılın ortalarına kadar fotoğrafçılıkta baskın yöntem oldu ve bu süreç sayesinde insanlar ilk kez kendi portrelerini makul bir sürede ve uygun bir maliyetle elde edebildiler.

Tekniğin “Efsanesi”

Cıva dumanlarının keşfi ve Dagerreyotipi’nin icadı efsanelerle örtülüdür ve Daguerre‘nin bu keşfine tesadüfen rastlamış olabileceğine dair pek çok dedikodu dolaşmıştır. Uzun yıllar boyunca, fotoğraf tarihçileri Daguerre’nin cıva kullanmanın avantajlarını kırık bir termometreden veya üzeri açık bir cıva kabını laboratuvar dolabında bazı görüntü plakalarıyla birlikte bırakarak keşfettiğine inanıyorlardı.

Dagerreyotipin günümüze ulaşan en eski örneği

Ancak artık biliyoruz ki bu hikayeler ne kadar romantik olursa olsun gerçek değiller. Aslında, Daguerre’nin cıva kullanmaya nasıl ve neden karar verdiğini kimse tam olarak bilmiyor. Bildiğimiz tek şey; Daguerre fotoğraf tarihini sonsuza dek değiştirdi. Nicephore Niepce’nin Heliography’sinde olduğu gibi, bir görüntü üretmek için sekiz saatte gerek duymadan çok daha kısa bir sürede yapılabileceğini gösterdi.

Daguerreotype: Fransız Hükümeti’nden Dünyaya Bir Hediye

Louis-François Arago’nun ve diğer bilim adamlarının daguerreotype’a olan ilgisi, bu fotoğraf tekniğinin hızlı bir şekilde popülerleşmesine ve dünya çapında kabul görmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Arago’nun Paris Bilimler Akademisi’ndeki sunumu, daguerreotype’ı geniş bir bilimsel ve entelektüel topluluk için tanıttı ve bu da tekniğin benimsenmesini ve daha geniş kitlelerle paylaşılmasını hızlandırdı. Dahası, Fransız hükümetinin bu teknolojiyi satın alması ve (İngiltere hariç) genel kullanıma açık hale getirmesi, bu yeni fotoğraf sanatının global ölçekte hızla yayılmasını sağlamıştır. Böylece, bilim, sanat ve politikanın bu eşsiz birleşimi, fotoğrafın evriminin erken döneminde uluslararası bir işbirliği ve ilgiye yol açmış ve bu da günümüzdeki görsel kültürümüz ve tarihi anlayışımız üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Daguerreotype, zamanın ve insan deneyiminin bir yansıması olarak, fotoğrafın nesneleri ve anları kalıcılaştırma ve tarihi kaydetme kapasitesinin erken bir örneğini sunar.

Dagerotip Tekniğinin İleri Dönemi

Daguerreotype süreci, 1839’da tanıtıldığında, fotoğrafçılık tarihinde bir devrim yarattı. Ancak, bu sürecin kendine özgü bazı zorlukları ve sınırlamaları vardı, bu nedenle zamanla yeni ve daha kullanışlı fotoğrafçılık teknolojileri tarafından yerini alındı.

Kullanımının Azalması

 1. Kopya Yapılamaması: Daguerreotype süreci, bir negatif üretmediği için, fotoğraftan kopya yapılamıyordu. Bu tüm eserlerin eşsiz olmasını sağlayarak harika bir sanatsal değer katsa da ticari kullanımda dezavantajdı.
 2. Maliyet: Gümüş kaplı bakır levhalar, bu süreci maliyetli hale getiriyordu. Gümüş o dönemlerde de değerli bir metaldi.
 3. Tehlikeli Kimyasallar: Sürecin bir parçası olarak kullanılan cıva buharı oldukça tehlikeliydi.
 4. Daha İyi Teknolojiler: 1850’lerin ortalarında, ambrotype ve tintype gibi yeni teknolojiler daha pratik ve ekonomik seçenekler sunarak daguerreotype sürecini eski moda ve gereksiz hale getirdi. Ayrıca, albumen baskı süreci ile elde edilen kağıt baskılar, daha ucuz materyaller ve kopya yapabilme kapasitesi sayesinde daha geniş bir kullanıma sahip oldu.

Sanatsal Kullanım

Daguerreotype sürecinin ticari ve pratik kullanımı azalmış olsa da, bu metod, estetik ve tarihi değeri nedeniyle sanat dünyasında bir yer buldu.

 • Tarihi Değer: 19. yüzyılın yaşamına, kültürüne ve bireylerine dair paha biçilmez bir pencere açan eski daguerreotype’lar, tarihi ve kültürel olarak önemli eserler olarak kabul edilmektedir.
 • Sanatsal İfade: Modern sanatçılar ve fotoğrafçılar, bu eski tekniği yeniden keşfederek ve uygulayarak sanatsal projelerinde kullanmaktadırlar. Günümüzde bazı sanatçılar, daguerreotype sürecini kullanarak hem teknik hem de konsept açısından zengin eserler yaratmaktadırlar.
 • Koleksiyonerler: Daguerreotype’lar, fotoğraf koleksiyonerleri ve tarih meraklıları için popüler ve değerli objelerdir. Eski portreler, tarihi olaylar ve yerlerle ilgili görüntüler, paha biçilemez eserler olarak kabul edilir.
 • Eğitim: Fotoğrafçılık ve sanat tarihi programlarında, öğrencilere daguerreotype gibi tarihi teknikler öğretilir. Bu, onlara fotoğrafçılığın tarihini, evrimini ve farklı tekniklerin estetik olanaklarını anlama olanağı tanır.

Daguerreotype sürecinin popülerliği 1850’lerin sonlarına doğru azaldı, ancak bu teknik hiçbir zaman tamamen kaybolmadı ve 20. yüzyılın sonlarına doğru, tarihi ve sanatsal olarak yeniden bir ilgi görmeye başladı. Birçok sanatçı, bu eski teknikle çalışmayı sürdürdü ve hatta günümüzde bile bazı fotoğrafçılar ve sanatçılar daguerreotype ile çalışmaktadır.

 1. Jerry Spagnoli: Günümüzde daguerreotype tekniğiyle çalışan sanatçılardan biri olan Spagnoli, tarihi ve güncel konuları keşfediyor. Spagnoli, New York City manzaraları ve önemli olaylara ilişkin görsel bir kayıt oluşturdu.
 2. Chuck Close: Ünlü portre sanatçısı Chuck Close, kariyerinin bir döneminde daguerreotype tekniğini kullanarak bir dizi portre oluşturdu. Bu çalışmalar, detaylara olan inanılmaz dikkati ve tekniğin benzersiz görsel kalitesini gösteriyor.
 3. Adam Fuss: Fuss, fotogramlar ve daguerreotype’lar da dahil olmak üzere bir dizi eski fotoğraf tekniği ile çalışmış bir fotoğraf sanatçısıdır. Onun çalışmaları, teknik ile içerik arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve sık sık ölüm ve geçicilik temalarını inceliyor.
 4. Mike Robinson: Robinson, daguerreotype sanatını, tarihi süreçleri ve malzemeleri kullanarak günümüzde sürdüren sanatçılardan biridir. Robinson, portreler ve natürmort çalışmalar yapmış ve daguerreotype tekniğini kullanma konusundaki bilgisini paylaşma konusunda geniş bir eğitmenlik geçmişine sahiptir.

Bu sanatçılar, tarihi fotoğraf tekniklerini modern sanat pratiğine entegre etmekte ve daguerreotype’ın eşsiz ve büyüleyici estetiğini yeni bir izleyici kitlesiyle paylaşmaktadır. Onların çalışmaları, fotoğrafçılığın tarihi ve sanatsal olasılıkları hakkında zengin ve ilgi çekici bir diyalog oluşturur.

Özet

Daguerreotype süreci, görsel ifade ve iletişimin evrimine katkılarıyla fotoğrafçılık tarihine damgasını vurmuş olan muazzam bir mirasa sahiptir. Louis Daguerre’in bu çığır açan teknolojisi, ışığı kalıcı bir imaj olarak dondurma kabiliyeti ile yalnızca tarihi kayıtlama biçimini değil, aynı zamanda o dönemin toplumunun kendisini ve çevresini algılayışını da dönüştürmüştür. Oluşturduğu detaylı ve canlı görüntüler, tarihi olayları ve kişileri zarif bir şekilde zamanın ötesine taşırken, günümüz sanatçıları, koleksiyonerleri ve tarihçileri için de bir ilham kaynağı olmuştur. Daguerreotype, fotoğrafın teknik ve estetik olanaklarını genişletme kapasitesine övgüdür ve modern fotoğrafçılık tekniklerinin ve konseptlerinin doğuşuna dair eşsiz bir perspektif sunar. Günümüzde bile, sanatçılar ve araştırmacılar, daguerreotype’ın bu dikkat çekici tekniğinin zengin, derinlemesine ve kişisel tabiatını keşfederken, zamanın bu özel dilimini yeniden canlandırmakta ve gelecek nesillere taşımaktadır.

Comments 1
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Thomas Wedgwood kimdir? Hayatı ve Çalışmaları

Thomas Wedgwood kimdir? Hayatı ve Çalışmaları

Göze ve görüntüye olan tutkusu onu gördüğünü kaydetme arayışına itti

Sonraki
Camera Obscura Nedir?

Camera Obscura Nedir?

Camera Obscura nedir sorusunun cevabına ve karanlık oda adıyla bilinen fotoğraf