Ara Güler Kimdir?

Kariyeri

Ara Güler 16 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukluğundan beri sinemaya ilgi besleyen Ara Güler Getronagan Ermeni Lisesinde eğitim görmüştür.

Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul’ dan tiyatro dersleri almaya başladı; çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu.

1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam etti.

1953’de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı’na katıldı ve İngiltere’de yayımlanan “Photography Annual Antalojisi” onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP’ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

1954’de Hayat Dergisi’nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı.

1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi.

Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde fotoğraf sergileri açan Ara Güler foto muhabiri olarak birçok ödüle layık görülmüştür.

1962’de Almanya’da çok az fotoğrafçıya verilen “Master of Leica” ünvanını kazandı. İsviçre’de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964’de Mariana Noris’in ABD’de basılan “Young Turkey” adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı.1967’de Japonya’da çıkan “Photography of the World” antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967’de Kanada’da açılan “İnsanların Dünyasına Bakışlar” sergisinde, 1968’de New York Modern Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen “Renkli Fotoğrafın On Ustası” adlı sergide; aynı yıl Almanya’da, Köln’de Fotokina Fuarı’nda yapıtları sergilendi.1970’de “Türkei” adında fotoğraf albümü Almanya’da yayımlandı. Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD’de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre’de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.1971’de Lord Kinross’un “Hagia-Sophia” (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti.

İnsan olmadığı zaman hayat olmaz. Onun için benim fotoğraflarımda hep insan vardır… İnsan sevgisini kaybetmişse hiçbir şeyin önemi yoktur aslında. En mühim şey insan sevgisidir. Her şey buna bağlıdır. İnsan sevgisi oldukça fotoğraf da gelişecektir. Çünkü her şey, fotoğraf da insan içindir. Sevgisiz insan, insansız da fotoğraf olmaz.(Ara Güler)
 

Yine Skira yayınevince Picasso’nun 90. yaş günü için yayımlanan “Picasso Metamorphose et unite” adlı kitap için Picasso’nun foto-röportajını yaptı. 1972’de Paris Ulusal Kitaplıkta sergisi açıldı.1975’de ABD’ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra “Yaratıcı Amerikalılar” adlı sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi. Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan “Kahramanın Sonu” adlı bir belgesel film çekti.1979’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Foto Muhabirliği” dalındaki birincilik ödülünü aldı.

1980’de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılığın bastığı “Fotoğraflar” adlı kitabında basıldı.1986’da Hürriyet Vakfı’nca basılan Prof. Abdullah Kuran’ın yazdığı “Mimar Sinan” kitabını fotoğrafladı. Aynı kitap 1987’de “Institute of Turkish Studies” tarafından İngilizce olarak yayınlandı.1989’da “Ara Güler’in Sinemacıları” kitabı basıldı.

1991’de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı’nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) “The Sixth Continent” adlı kitabını fotoğrafladı.Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992’de Fransa’da, ABD ve İngiltere’de “Sinan, Architect of Soliman the Magnificent” adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl “Living in Turkey” adlı kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur’da “Turkish Style” başlığıyla, Fransa’da “Demeures Ottomanes de Turquie” adıyla yayımlandı.1994’de “Eski İstanbul Anıları”, 1995’de “Bir Devir Böyle Geçti”, “Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü” fotoğraf kitapları yayımlandı. Ara Güler’in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplıkta, ABD’de Rochester Georg Eastman Müzesi’nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing’de Das Imaginare Photo Museum’da fotoğrafları sergileniyor.

“Hal­bu­ki ben bir­den­bi­re fo­toğ­ra­fa baş­la­ma­dım. Ben esa­sın­da si­ne­may­la baş­la­dım. Çün­kü ba­bam ba­na ben çok kü­çük­ken, 15 ya­şın­day­ken, si­ne­ma oy­nat­ma ma­ki­ne­si al­dı. Bu ma­ki­ne 35 mm’lik Er­ne­man Ki­nox mar­ka bir ma­ki­ney­di. Ben or­da si­ne­ma film­le­ri­ni oy­nat­ma­ya baş­la­dım, fa­kat film­ler az­dı. Ba­bam İpek Film Stüd­yo­su vs. ile ar­ka­daş­tı. Ben o stüd­yo­lar­da­ki im­ha edi­le­cek es­ki film­le­ri, ses­siz film­le­ri alır oy­na­tır­dım. Be­nim bu işi sev­di­ği­mi gö­rün­ce, yaz­la­rı be­ni film stüd­yo­la­rı­na gön­der­di­ler. Or­da mon­taj­da, senk­ron­da, Jo­ac­him Fil­me­ri­dez’in ka­me­ra­man asis­tan­lı­ğı­nı yap­tım. Da­ha son­ra ora­da bü­yük bir yan­gın ol­du. Yan­gın­dan kur­tu­lan son in­san ben ol­dum. Da­ma çık­tım, dam da ya­nı­yor­du. İt­fa­iye be­ni dam­dan kur­tar­dık­tan son­ra ba­bam be­ni bir da­ha ora­la­ra gön­der­me­di. Ben da­ha son­ra fo­toğ­raf­çı­lık­la uğ­raş­tım ama­tör ola­rak.”

İlk gençlik yıllarında babasının verdiği sinema oynatma makinesiyle başlayan serüveni Ara Güler’i dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri haline getirmiştir.

Öyle ki; Picasso, Sophia Loren, İndira Ghandi, Salvador Dali, Dustin Hoffman, Federico Fellini, Alfred Hitchcock, Kudelka, Winston Churchill, Maria Callas, Bertrand Russell, Bill Brandt, Imogen Cunningham, Arnold Toynbee, Sebastião Salgado,Jacques Prevert, Orson Welles, Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit, Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Can Yücel gibi isimlerin fotoğraflarını çekip röportaj yapmıştır.

Özel Hayatı

Ara Güler ilk evliliğini 1975 yılında Perihan Sarıöz’ le yaptı. Güler’ in Sarıöz’le evliliği dört yıl sürdü. Ara Güler 1980 yılında tanıştığı Suna Taşkıran ile de 1984 yılında evlendi. Dünyayı dolaşan çiftin evliliği Suna Taşkıran Hanım’ın 2010 yılındaki ölümü ile son buldu. Ara Güler’in çocuğu yoktur.

Ölümü

İstanbul’da özel bir hastanede konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavi gören Ara Güler 17 Ekim 2018’de yapılan tüm müdahalelere rağmen 23.20’de vefat etti. Ara Güler için 20 Ekim 2018’de ilk olarak Galatasaray Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Daha sonra cenazesi Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne getirildi ve burada Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan’ ın yönettiği dini tören düzenlendi. Buradaki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’ nda toprağa verildi.

Comments 1
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Doğrudan Fotoğraf – Straight Photography

Doğrudan Fotoğraf – Straight Photography

Doğrudan fotoğrafçılık, 20

Sonraki
Fotoğrafın Tarihini Yazmış 10 İnsan

Fotoğrafın Tarihini Yazmış 10 İnsan

Fotoğraf, ışığın karanlık bir odaya düşmesiyle başlayan bir yolculuktur