B Roll Nedir? 5 Örnek B-roll Çekim

B-roll, sinema ve video dünyasında sıkça karşılaştığımız bir terimdir ve bu terimlerin çoğu, eski makaralı film dönemlerinden günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Tıpkı bir zamanlar projeksiyon odalarında film makaralarının dönmesi gibi, bu terimler de zaman içinde şekillenmiş ve modern video prodüksiyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. B-roll, bu tarihsel gelişimin bir yansıması olarak, videografide hikayeyi zenginleştiren ve ana çekimlere derinlik katan önemli bir unsurdur. Bu girişimizde, B-roll’un ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını detaylandırmadan önce, onun sinema ve videografi tarihindeki yerine kısaca bir göz atacağız.

B-roll Nedir?

B-roll, video ve film prodüksiyonlarında kullanılan bir terimdir. Ana görüntülerin (A-roll) dışında, hikayeyi destekleyen, genellikle ana akışı kesintiye uğratmadan eklenen ekstra görüntülerdir. B-roll, genellikle belgeseller, haber bültenleri, film ve televizyon prodüksiyonları gibi birçok farklı alanda kullanılır. B-roll, B roll, B-reel veya B reel şeklinde çeşitli kullanımların vardır.

B-roll’un temel amacı, anlatıyı zenginleştirmek ve izleyicinin ilgisini sürdürmektir. Örneğin, bir röportaj sırasında konuşmacının sözlerini desteklemek için ilgili görüntüler (doğa manzaraları, olay yerinden görüntüler vb.) B-roll olarak eklenebilir. Bu, izleyicinin dikkatini canlı tutarken aynı zamanda anlatının görsel çeşitliliğini de artırır.

Röportaj sırasında muhabir ve konuğu birlikte alan bir açı da b-roll olarak değerlendirilebilir.

B-roll, ayrıca bir hikayeyi daha akıcı ve dinamik hale getirmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir şehirde geçen bir hikayede, şehrin farklı bölgelerinden çekilmiş manzara görüntüleri, ana hikaye akışına paralel olarak gösterilebilir. Bu, hikayenin atmosferini güçlendirirken, aynı zamanda izleyiciye daha geniş bir bağlam sunar.

Kısacası, B-roll, bir prodüksiyonun görsel ve duygusal derinliğini artıran, izleyiciyi daha fazla içine çeken ve hikayeyi daha etkili bir şekilde anlatan önemli bir araçtır.

B-Roll’un Tarihsel Kullanımı

B-roll, aslında eski film düzenleme tekniklerinden kaynaklanan bir kavram. 16 mm film kullanıldığı zamanlarda, filmde yapılan birleştirme işlemleri (splice) genellikle görsel hatalar olarak ortaya çıkıyordu çünkü bu dar film stokunda birleştirmeler kolayca fark edilebiliyordu. Buna karşılık, 35 mm film bu tür birleştirmeleri gizlemek için yeterince genişti. 16 mm filmde bu sorunu çözmek için, asıl çekimlerle birlikte opak siyah bir film kullanılarak birleştirme yerleri gizleniyordu.

Örnek B-roll Sahneler

Bu yöntemde, çekilen sahneler iki farklı ruloya ayrılıyordu: Tek numaralı sahneler A-roll’a, çift numaralı sahneler ise B-roll’a yerleştiriliyordu. Böylece, bir rulodaki her sahne diğer rulodaki siyah filmle eşleştiriliyordu. Bu sistem, bir nevi dama tahtası deseni oluşturuyordu ve iki kez maruz kalma yöntemiyle çalışıyordu. Yani, ham baskı stoku önce A-roll ile sonra B-roll ile maruz bırakılıyordu.

1970’lerin ortalarına kadar, haber ekipleri hem A-roll hem de B-roll görüntülerini 16 mm film üzerinde çekiyorlardı. Ses, film şeridinin kenarındaki manyetik bir bant ile filme entegre ediliyordu. A-roll ve B-roll sahneleri, iki ayrı film projektörü ile bir telecine sistemi aracılığıyla televizyon standartlarına dönüştürülüyordu. Genellikle A-roll’daki ses kullanılırken, B-roll’dan gelen sessiz görüntüler ihtiyaca göre kesilip ekleniyordu.

1980’lerde, B-roll terimi video düzenlemede yaygınlaştı. Doğrusal video düzenleme sistemlerinde, genellikle iki video kaset makinesi kullanılırdı. Ana materyalin çekildiği teyp “A” makinesi olarak adlandırılırken, ek görüntülerin olduğu teyp “B” makinesi olarak adlandırılıyordu. Ses çoğunlukla A makinesinden alınırken, B makinesi genellikle ses olmadan yalnızca video sağlardı. Bu sistemde, aynı teyp üzerindeki klipler arasında geçiş yapamadıklarından, klipler “A-roll” ve “B-roll” olarak işaretlenerek kullanılıyordu.

A-Roll Tabiri Neden Artık Kullanılmıyor?

A-roll tabirinin günümüzde az kullanılmasının birkaç nedeni var. Bu değişiklik, hem teknolojik gelişmeler hem de prodüksiyon süreçlerindeki evrimden kaynaklanıyor.

 1. Teknolojik Gelişmeler: Geleneksel film prodüksiyonunda, A-roll ana hikayeyi içeren ve sesle beraber çekilen temel görüntülerdi. B-roll ise ekstra, genellikle sessiz görüntülerdi. Ancak, dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte, video düzenleme süreçleri değişti. Dijital düzenlemede artık A-roll ve B-roll arasında fiziksel bir ayrım yok. Dijital düzenleme yazılımları, tüm görüntülerin kolayca bir araya getirilip düzenlenmesine olanak tanıyor, bu yüzden A-roll gibi spesifik bir terime ihtiyaç duyulmuyor.
 2. Prodüksiyon Süreçlerindeki Değişiklik: Modern prodüksiyonlarda, hikaye anlatımı daha dinamik ve esnek hale geldi. Geleneksel A-roll/B-roll ayrımı, daha bütünsel ve sürekli akışlı hikaye anlatımı yaklaşımlarıyla yer değiştirdi. Günümüzde, çoğu prodüksiyon, temel ve ek görüntüleri bir arada, daha entegre bir şekilde kullanıyor.
 3. Terminolojideki Değişim: Film ve video prodüksiyonu terminolojisi, zaman içinde gelişim gösterdi ve bazı terimler daha az popüler hale geldi. A-roll ve B-roll arasındaki ayrım, dijital düzenlemenin sağladığı esneklikle giderek önemsizleşti. Bu yüzden, A-roll tabiri artık yaygın olarak kullanılmıyor.

Sonuç olarak, A-roll tabiri, prodüksiyon süreçlerinin ve teknolojilerinin gelişmesiyle giderek kullanımdan düşmüş ve modern video prodüksiyon terminolojisinde yerini daha genel ve esnek terimlere bırakmıştır.

Neden B-Roll Kullanmalıyız?

B-roll, film ve video prodüksiyonunun temel bir bileşeni olup, anlatıyı zenginleştirmenin ve görsel ilgiyi artırmanın ötesinde pek çok işleve sahiptir. Eski film stoklarındaki teknik sınırlamaların üstesinden gelmek için geliştirilen bu teknik, zamanla dijital prodüksiyonların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Aslında, B-roll’un kullanımı, görsel hikaye anlatımında bir devrim niteliğindedir; ana çekimlere (A-roll) ek olarak, hikayeye derinlik ve boyut katar, izleyicinin ilgisini sürdürür ve anlatının akıcılığını sağlar.

Zaman akışını belirtmek için timelapse b-roll videolar kullanılabilir.

Modern video prodüksiyonlarında B-roll’un rolü, sadece arka plan görsellerini sağlamakla sınırlı değildir. Bu, anlatıya duygusal bir katman ekleyebilir, izleyiciye mekan veya konu hakkında daha fazla bağlam sunabilir ve hatta düzenleme aşamasında istenmeyen kesintileri gizleyebilir. Bir belgeselde, haber bülteninde ya da ticari bir videoda, B-roll kullanımı, hikayenin daha etkili bir şekilde anlatılmasına yardımcı olur. Özellikle dinamik ve akıcı bir anlatımın gerektiği durumlarda, B-roll, hikayenin görsel ve duygusal çekiciliğini önemli ölçüde artırabilir.

B-roll’un önemi, aynı zamanda modern prodüksiyon süreçlerinin esnekliğini ve yaratıcılığını da yansıtır. Geleneksel A-roll/B-roll ayrımının ötesine geçerek, video yapımcıları ve düzenleyiciler için yaratıcı ifade biçimlerinin kapılarını açar. Ana çekimlerle uyum içinde kullanıldığında, B-roll, izleyiciyi hikayenin içine daha derinlemesine çeker ve unutulmaz bir izlenim bırakır. Bu nedenle, modern video ve film prodüksiyonlarında B-roll’un kullanımı, sadece bir teknik ihtiyaçtan çok, sanatsal bir tercih ve anlatımsal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüz Sinema ve Dizilerinde B-Roll Kullanımı

Günümüzde sinema ve televizyonda B-roll kullanımı, hikaye anlatımını zenginleştirmek ve görsel çeşitlilik sağlamak için oldukça yaygındır. Dijital teknolojinin getirdiği esneklik sayesinde, B-roll’un kullanımı daha da çeşitlenmiş ve önem kazanmıştır. İşte günümüzde B-roll kullanımının bazı öne çıkan yönleri:

 1. Hikaye Anlatımını Zenginleştirme: Sinema ve televizyon yapımlarında B-roll, hikayenin daha derin ve katmanlı bir şekilde anlatılmasına yardımcı olur. Özellikle duygusal bağlamı güçlendirmek, mekanın atmosferini aktarmak veya karakterlerin iç dünyalarını yansıtmak için kullanılır.
 2. Görsel Çeşitlilik: B-roll, temel çekimlerin dışında ekstra sahneler, mekan görüntüleri, doğa manzaraları gibi unsurlar sağlayarak, görsel anlamda çeşitlilik yaratır. Bu, özellikle uzun süreli sahnelerde veya monologlarda izleyicinin ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur.
 3. Karakter ve Mekan Derinliği: B-roll, karakterlerin geçmişi veya hikayenin geçtiği mekan hakkında daha fazla bilgi vererek, izleyiciye daha geniş bir perspektif sunar. Karakterlerin yaşadığı çevre, onların hikayelerini daha anlamlı kılar.
 4. Düzenleme Esnekliği: B-roll, düzenleme sürecinde daha fazla seçenek sunar. Hatalı veya istenmeyen bölümleri örtbas etmek, kesintileri yumuşatmak veya sahneler arasında geçişleri daha akıcı hale getirmek için kullanılır.
 5. Belgesel ve Haber Prodüksiyonlarında Kullanım: Belgesel ve haber prodüksiyonlarında B-roll, anlatılan hikayeyi destekleyen gerçek dünya görüntüleri sağlar. Röportajlar veya haber bültenleri sırasında, konuyla ilgili görsellerin eklenmesi, içeriği daha etkileyici ve ikna edici kılar.
 6. Reklam ve Tanıtım Videoları: Reklam ve tanıtım videolarında B-roll, ürün veya hizmetin kullanımını göstererek, mesajın etkisini artırır. Görsel örnekler ve kullanım senaryoları, izleyicinin ilgisini çeker ve ürün hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Günümüzde, B-roll kullanımı, sinema ve televizyon prodüksiyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Yaratıcı ve etkili bir şekilde kullanıldığında, hikaye anlatımını güçlendirir, izleyici deneyimini zenginleştirir ve içeriğin görsel kalitesini artırır.

B-Roll Kullanım Örnekleri

B-roll kullanımı, çeşitli şekillerde göze çarpar ve hikaye anlatımını zenginleştirme konusunda önemli bir rol oynar. İşte bazı örnekler:

 1. Belgeseller: Belgesellerde B-roll, özellikle önemlidir. Örneğin, “Planet Earth” serisinde, ana anlatıyı destekleyen muhteşem doğa manzaraları ve vahşi yaşam görüntüleri B-roll olarak kullanılır. Bu tür görüntüler, anlatılan konuyu görsel olarak zenginleştirir ve izleyicinin deneyimini derinleştirir.
 2. Haber Bültenleri ve Röportajlar: Haber bültenlerinde ve röportajlarda, konuşmacının sözlerini desteklemek için arka planda gösterilen görüntüler tipik B-roll örnekleridir. Örneğin, bir politik olay hakkında konuşurken, olay yerinden veya ilgili kişilerden görüntüler gösterilir.
 3. Dramatik Filmler: Birçok dramatik filmde B-roll, karakterlerin duygusal durumunu yansıtmak ve hikayeye derinlik katmak için kullanılır. Örneğin, “The Revenant” filminde doğa manzaraları ve çevre detayları, hikayenin atmosferini güçlendirir ve karakterlerin iç dünyasını yansıtır.
 4. Televizyon Dizileri: Televizyon dizilerinde, B-roll genellikle karakterlerin yaşadığı şehir veya çevreyi göstermek için kullanılır. “Breaking Bad” gibi dizilerde, Albuquerque’nin manzaraları ve çöl sahneleri, hikayenin bağlamını ve tonunu belirler.
 5. Gerilim ve Korku Filmleri: Gerilim ve korku filmlerinde, B-roll sıklıkla gerilimi artırmak ve atmosferi güçlendirmek için kullanılır. “The Shining” gibi filmlerde, otelin içi ve dışı gibi mekanlar, gerginliği artıran unsurlar olarak gösterilir.
 6. Reklam ve Tanıtım Videoları: Reklamlarda B-roll, ürün veya hizmetin kullanımını göstermek ve markanın mesajını pekiştirmek için sıkça kullanılır. Otomobil reklamlarında aracın yol üzerindeki görüntüleri, bu kullanımın iyi bir örneğidir.
aerial photography of mountain
Albuquerque

Bu örnekler, B-roll’un hikaye anlatımını nasıl güçlendirdiğini ve görsel anlatımda nasıl bir çeşitlilik yarattığını göstermektedir. Her biri, yapımdaki duygusal ve görsel etkiyi maksimize etmek için B-roll’u farklı ve etkili yollarla kullanır.

Örnek Sahneler ile B-Roll Kullanımı

Sahne 1: Ana Karakterin Evi – İç Mekan – Gündüz Ana karakterimiz Emre, eski fotoğraflara bakarken görülür. Etrafı dağınık, bir çalışma masasının üzerinde eski haritalar ve notlar bulunmaktadır.

B-roll: Emre’nin elindeki eski aile fotoğrafları yakın çekimde gösterilir. Duvarlarda çocukluğuna ait resimler, seyahatlerden hatıralar.

Sahne 2: Sokak – Dış Mekan – Gündüz Emre, şehrin kalabalık sokaklarında yürür. Yüzünde kaygılı bir ifade vardır.

B-roll: Şehrin genel görünümü, yüksek binalar, yoğun trafik, insanların hızlı adımlarla yürüdüğü kaldırımlar.

Sahne 3: Kafe – İç Mekan – Akşam Emre, kafede bir arkadaşıyla buluşur. Ciddi bir konuşma yaparlar.

B-roll: Kafenin dışından insanların içeri girip çıktığı, sokaktaki insanların akşam rutinleri, yakındaki bir parkta oynayan çocuklar.

Sahne 4: Emre’nin Evi – İç Mekan – Gece Emre, çalışma masasında oturmuş, bir şeyler yazmaktadır. Masası, araştırmaları ve notlarıyla doludur.

B-roll: Masanın üzerindeki eski haritalar, kitaplar, not defterleri detaylı olarak gösterilir. Duvar saati, gece yarısını gösterir.

Sahne 5: Sahil – Dış Mekan – Şafak Vakti Emre, denize bakarak sahilde yürür. Düşünceli bir ifadeyle ufka bakar.

B-roll: Güneşin doğuşu, dalgaların kıyıya vuruşu, uçan martılar, uzakta bir balıkçı teknesi.

Sahne 6: Antik Şehir Kalıntıları – Dış Mekan – Gündüz Emre, antik şehir kalıntılarında yürürken görülür. Etrafını merakla inceler.

B-roll: Antik sütunlar, yıkık duvarlar, yerdeki tarihi eser parçaları, uzaktaki tepeler.

Bu senaryo, B-roll sahneleriyle ana hikaye çizgisini destekleyen ve görsel anlatımı zenginleştiren bir yapıya sahiptir. Her B-roll, ana sahnenin duygusal tonunu ve atmosferini güçlendirir ve izleyicinin hikayeye daha derinlemesine dalmalarını sağlar.

Özet

B-roll, film ve video prodüksiyonlarında kullanılan, ana çekimlere (A-roll) ek olarak yer alan, hikayeyi destekleyen ve zenginleştiren ekstra görüntülerdir. Bu görüntüler, genellikle röportajlar, belgeseller ve haber bültenleri gibi prodüksiyonlarda, konuşulan konuları görsel olarak tamamlamak ve izleyicinin ilgisini çekmek için kullanılır. B-roll, aynı zamanda film ve televizyon dizilerinde karakterlerin duygusal durumunu yansıtmak, mekanın atmosferini belirlemek ve hikayeye derinlik katmak için de önemli bir araçtır. Görsel çeşitlilik sağlamak, hikayenin akıcılığını artırmak ve kesintileri düzeltmek gibi birçok işleviyle, B-roll, modern görsel anlatımın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Günümüzde B-roll’un kullanımı, dijital teknolojinin sağladığı esneklikle daha da yaygın ve çeşitlenmiştir. Video düzenleme yazılımları, farklı görüntüleri kolayca bir araya getirmeyi ve zengin bir görsel hikaye oluşturmayı mümkün kılar. Reklam ve tanıtım videolarından dramatik filmlere ve belgesellere kadar çeşitli prodüksiyon türlerinde B-roll, içeriğin görsel kalitesini ve etkisini artırarak, hikayenin daha etkileyici ve ikna edici bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. B-roll’un bu kullanımı, hem teknik bir ihtiyaçtan hem de yaratıcı bir tercihten kaynaklanmaktadır ve modern görsel anlatımın temel bir unsuru olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki
Netflix Onaylı Kameralar: Netflix Approved Cameras
white and black concrete building during night time

Netflix Onaylı Kameralar: Netflix Approved Cameras

Netflix Approved Cameras, Netflix’in belirlediği ve önerdiği yüksek

Sonraki
Ücretsiz Stok Fotoğraf Siteleri 2024

Ücretsiz Stok Fotoğraf Siteleri 2024

Modern dijital çağda, görsel içerik her zamankinden daha fazla önem taşıyor